ถ่ายภาพห้ามสูบบุหรี่ชิงโล่ฯ

         ชวนถ่ายรูป พร้อม check in  ผ่านแอพพลิเคชั่น "ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบ"


/data/content/24979/cms/e_efghmvz23457.jpg


          นายพิริยะ ทองสอน เลขาธิการมูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการรณรงค์จิตอาสาช่วย/data/content/24979/cms/e_aefghijsvy15.jpgขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย เพื่อให้คนในสังคมได้ร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนนโยบายการสร้างพื้นที่ปลอดบุหรี่ในที่สาธารณะ 100 เปอร์เซ็นต์ ด้วยการติดสัญลักษณ์ "เครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่" (No-smoking signs) ในสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยรณรงค์ควบคู่ไปกับการใช้แอพพลิเคชั่น "ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบ" เพื่อให้ประชาชนถ่ายรูป พร้อม Check In และแชร์ผ่านโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ก กระตุ้นการมีส่วนร่วมขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่จากระดับชุมชนสู่ระดับประเทศ ซึ่งการรณรงค์ให้ ติดสติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ กระตุ้นให้ทั้งผู้สูบบุหรี่ และไม่สูบบุหรี่ ไม่ละเมิดสิทธิ์ของกันและกัน


          นายพิริยะกล่าวว่า มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน ร่วมกับสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และ สสส. จัดประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อเขตปลอดบุหรี่ โดยจัดเป็น 11 กลุ่มสถานที่สาธารณะ ที่กฎหมายกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ 11 รางวัล ชิงโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


       โดยต้องถ่ายภาพจากโทรศัพท์มือถือ ส่งภาพถ่ายได้ตั้งแต่วันนี้ -31 ก.ค. ที่ [email protected] และเฟซบุ๊ก เว็บไซต์มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code