ถ่ายปนเลือด น้ำหนักลดฮวบ สัญญาณเตือนมะเร็งกระเพาะอาหาร

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์


ถ่ายปนเลือด น้ำหนักลดฮวบ สัญญาณเตือนมะเร็งกระเพาะอาหาร thaihealth


เเฟ้มภาพ


กรมการแพทย์ เปิดสัญญาณเตือน ป่วย "มะเร็งกระเพาะอาหาร" ชี้พบมากในเพศชาย แต่ผู้หญิงก็มีสิทธิ์เป็นได้ ระยะลุกลาม อาจถ่ายปนเลือด น้ำหนักลดฮวบ ต้องรีบพบแพทย์


มะเร็งกระเพาะอาหาร เป็นโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดโรคที่แน่ชัด แต่ก็พบว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้เพิ่มความเสี่ยง เช่น การติดเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การรับประทานอาหารหมักดอง รวมทั้งอาการอักเสบ หรือเป็นแผลในกระเพาะอาหารเรื้อรัง


นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งกระเพาะอาหาร เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 6 ของมะเร็งที่พบทั้งหมดทั่วโลก สำหรับประเทศไทย มีผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารรายใหม่ ปีละ 2853 คน โดยติดอยู่ใน 10 อันดับ ที่พบในผู้ป่วยมะเร็งเพศชาย ส่วนเพศหญิง แม้จะไม่ติด 10 อันดับแรก แต่มีโอกาสเสี่ยงได้มากเช่นกัน


การป้องกันโรค สามารถทำได้โดยหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น รวมไปถึงการรับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย ตลอดจนเข้ารับการตรวจคัดกรองด้วยการส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร หากมีอาการปวดท้องเรื้อรัง จะช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารได้


ขณะที่ นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า มะเร็งกระเพาะอาหารระยะเริ่มแรกอาจไม่มีอาการแสดงออกชัดเจน และอาจมีอาการคล้ายโรคอื่นๆ เช่น โรคแผลในกระเพาะอาหาร หรือกระเพาะอาหารอักเสบ อาการท้องอืดจุกแน่นท้องหลังรับประทานอาหาร กลืนอาหารลำบาก เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน เป็นต้น


ในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามอาจอาเจียนเป็นเลือด ถ่ายอุจจาระเป็นสีดำคล้ำ หรืออาจมีเลือดปนในอุจจาระ น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ หากพบอาหารผิดปกติเหล่านี้ควรรีบปรึกษาแพทย์ ในด้านการวินิจฉัยโรคทำได้ด้วยการส่องกล้องตรวจทางเดินอาหาร การตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังมีการตรวจเพิ่มเติมด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อประเมินการแพร่กระจายของโรคไปยังอวัยวะอื่น ๆ ด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code