ถุงหน้ากากแปลงร่าง

…หนูอยากเป็น “กระต่าย”


…หนูอยากเป็น “นก”


…ผมอยากเป็น “ซุปเปอร์แมน”


…ผมอยากเป็น “สไปร์เดอร์แมน”


…แล้วหนูๆ คนอื่นๆ ล่ะ ….อยากเป็นอะไรกัน??


         การสร้างเสริมจินตนาการและสมมุติตัวเองเป็นฮีโร่ในฝันทำได้ไม่ยากแล้ว เพราะวันนี้ เรามีกิจกรรมสร้างเสริมจินตนาการให้เด็กๆ ได้ทำตามความฝันกันแล้ว… นั่นคือ การทำ “ถุงหน้ากากแปลงร่าง” นั่นเอง


/data/content/25112/cms/e_aefjmrvz3468.jpg


        “ถุงหน้ากากแปลงร่าง” เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างเสริมจินตนาการให้กับเด็กด้วยการนำศิลปะมาใช้ เพราะศิลปะนอกจากจะมีส่วนช่วยในการสร้างเสริมพัฒนาการที่ดีให้กับเด็กๆ แล้ว ยังสามารถพัฒนากล้ามเนื้อเล็กๆ อีกทั้งยังเชื่อมโยงพัฒนาการของอวัยวะหลายส่วนที่นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเด็กปฐมวัย นอกจากจะได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับสายตาแล้ว กิจกรรมศิลปะยังสอดคล้องกับแบบแผนการเรียนรู้ของสมองช่วยเสริมสร้างจินตนาการ พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และช่วยปลูกฝังความรักในศิลปะให้กับเด็กด้วย…


       ซึ่งนางสาวฆนรส  เติมศักดิ์เจริญ ผู้รับผิดชอบโครงการหลักสูตรมหัศจรรย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุน/data/content/25112/cms/e_dfhmrswxz268.jpgโดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. บอกว่า  กิจกรรม “ถุงหน้ากากแปลงร่าง” เป็นหนึ่งในกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กที่เน้นใช้ความรู้สึกประกอบกับวัสดุและเทคนิควิธีต่างๆ มาผลิตเป็นผลงาน อาทิ วาดภาพระบายสี, เล่นกับสีน้ำ, พิมพ์ภาพด้วยส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยศิลปะดังกล่าวสามารถส่งเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้ โดยส่งเสริมใหเด็กสังเกตุรายละเอียดของสิ่งต่างๆ ช่วยสร้างเสริมทักษะการใช้ก้ลามเนื้อมือ เช่น การหยิบจับอุปกรณ์ต่างๆ, การระบายสี และการปะติดกระดาษ ช่วยสร้างเสริมทักษะการคิดและการจำ ให้สามารถบอกสีต่างๆ, เล่นสมมุติและจินตนาการได้ ส่วนทางด้านทักษะทางสังคมและอารมณ์นั้นกิจกรรมนี้สามารถเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะได้เล่นกับเด็ก ช่วยให้เด็กเกิดมีความสนใจในกิจกรรม และมีอิสระในจินตนาการเพิ่มขึ้น


        “วิธีการทำถุงหน้ากากนั้นก็ทำได้ไม่ยาก เพียงแค่เตรียม 1.ถุงกระดาษ, 2.กระดาษสี, 3.กาว, 4.ภาชนะใส่กาว, 5.ผ้าเช็ดมือ, 6.มีดคัตเตอร์, 7.กรรไกร และ 8.แผ่นรองตัด เมื่อเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วก่อนที่จะลงมือทำให้เพิ่มจินตนาการในการสร้างสรรค์ให้เด็กก่อนด้วยการเล่านิทานให้เด็กๆ ฟังและตั้งคำถามว่า “เด็กๆ อยากเป็นตัวละครตัวไหน ในนิทานที่ได้ฟังไป จากนั้นให้นำถุงกระดาษที่เตรียมไว้สวมศีรษะ แล้วกำหนดตำแหน่งตาของผู้สวมบนถุงกระดาษ จากนั้นแนะนำให้เด็กวาดภาพตัวละครตามจินตนาการ แล้วระบายสีถุงกระดาษด้วยสีเทียน .ตกแต่งด้วยการฉีก ปะกระดาษสีลงบนถุงกระดาษ จากนั้นใช้แปรงสีฟันจุ่มสีน้ำที่เตรียมไว้ (สีที่ใช้ควรเป็นสีน้ำสำหรับเด็กหรือสีที่เขียนว่าไม่มีสารพิษปนเปื้อน หรือ Non-Toxic) ดีดสีด้วยแปรงสีฟันบนถุงกระดาษ (ขณะดีดสีอาจบอกเด็กๆ ว่า “ต่อไปนี้เราจะช่วยกันร่ายเวทมนต์ทำให้ตัวละครมีชีวิตเพื่อเพิ่มสีสันความน่าสนใจให้กับเด็กๆ ได้) สุดท้ายค่อยมาเจาะรูบริเวณตาที่กำหนดไว้ ถือว่า/data/content/25112/cms/e_bcdfhnoqt125.jpgเสร็จสิ้นการทำ ถุงหน้ากากแปลงร่างแล้ว” นางสาวฆนรส  เติมศักดิ์เจริญ บอก


        ถุงหน้ากากแปลงร่าง นี้นอกจากจะเป็นกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมศิลปะสองมิติแล้ว ยังเป็นกิจกรรมทางศิลปะที่มุ่งให้เด็กได้สร้างสรรค์ภาพบนระนาบวัสดุที่แบน อันได้แก่ กระดาษ และถุงกระดาษ ด้วยวิธีการเล่าเรื่องเล่านิทานและการถามตอบเพื่อดึงดูดความสนใจ ที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กแสดงความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เด็กใช้จินตนาการตลอดจนการแสดงออกทางอารมณ์ไปในตัว ทั้งเด็กยังจะซึมซับความงามของสิ่งต่างๆ รอบตัว มีความมั่นใจ ความภาคภูมิใจ ในผลงานของตนเองอีกด้วย…


         พ่อแม่ผู้ปกครองท่านใดมีลูกๆ หรือเด็กที่มีอายุ 2 ขวบขึ้นไปอยู่ที่บ้าน กิจกรรมนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยสร้างเสริมพัฒนาการให้กับลูก ลองทำดูแล้วคุณจะเห็นทั้งรอยยิ้ม ความสุข และการเปลี่ยนแปลงไปของเด็กได้อย่างแน่นอน….


 


 


          ที่มา: แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code