ถอดบทเรียนชีวิต “เมื่อหมอยิ้มได้ คนไข้จึงยิ้มออก”

การแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์

 

ถอดบทเรียนชีวิต “เมื่อหมอยิ้มได้ คนไข้จึงยิ้มออก”

          โรงพยาบาล เป็นที่พึ่งพาของทุกผู้คนในยามป่วยไข้ ผู้ที่แวะเวียนเข้ามาต่างก็แบกโรคภัยไข้เจ็บมาหาหมอ มุ่งหวังเพื่อให้ทุกข์ที่มีอยู่ได้คลายลง สภาพใบหน้าอมทุกข์คงสดใสขึ้นได้ไม่น้อยหากได้พบกับรอยยิ้มของพยาบาลซึ่งเป็นด่านแรกที่คอยเติมเต็มกำลังใจให้คนป่วย

 

แต่ที่สำคัญไปกว่าสีหน้ายิ้มแย้ม คงจะเป็นรอยยิ้มที่มาจากข้างในใจของหมอและพยาบาลซึ่งผลิบานแสดงออกมาด้วยการเอาใจใส่และดูแลผู้เจ็บไข้เสมือนญาติ หมอยิ้มและส่งต่อรอยยิ้มในหัวใจให้กับคนไข้ อย่างน้อยคนไข้ก็รับรู้ได้ว่าวันนี้วันที่โศกเศร้าด้วยโรครุมเร้าแต่ก็ยังมีหมอและพยาบาลที่เข้าใจด้วยหัวใจในความเป็นมนุษย์ หรือ หมอใจดี ที่คอยดูแลพวกเขาอย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใยและจริงใจ

 

          เบื้องหลังรอยยิ้มอย่างจริงใจของหมอและพยาบาลทุกคน ต่างมีที่มาที่แตกต่างกัน ประสบการณ์ ชีวิตส่วนตัว รวมไปถึงการทำงานของเหล่าบรรดาหมอและพยาบาลเหล่านี้ หล่อหลอมให้เขาเติบโตด้วยการเรียนรู้ ซึ่งเป็นเคล็ดลับที่น่าสกัดออกมาแบ่งปันให้รอยยิ้มในใจได้เบ่งบานในกลุ่มผู้บริการทางสาธารณสุขอื่นๆ ทั้งยังเผื่อแผ่ครอบคลุมไปถึงกลุ่มคนไข้อย่างเราๆ ให้ผลิยิ้มอย่างอิ่มเอมตามไปด้วย

 

          จากแนวคิดนี้ มูลนิธิสดศรี สฤษดิ์วงศ์ (มสส.) โดยความร่วมมือจากภาคีอย่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงก่อร่าง แผนพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ โดยเปิดเวทีจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวบรวมพลพรรคหมอที่เคยทำงานร่วมกับโครงการ การแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์มาแบ่งปันเรื่องเล่าในการทำงาน รวมทั้งมุมมองและประสบการณ์ในชีวิตเพื่อท้ายที่สุด ทุกคนจะได้เรียนรู้ร่วมกันและสามารถสรุปออกมาเป็นองค์ความรู้ในเรื่องการพัฒนาจิตปัญญา ที่ซ่อนอยู่ในเรื่องเล่าเหล่านั้น

 

          ใช้หัวใจเข้าจัดการ เอาความรักเข้าไปเติม หนึ่งในวิธีจัดการกับปัญหาของ นายแพทย์ นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย นึกย้อนไปถึงคำสอนในอดีตของคุณตาที่ให้ใช้ความรักเยียวยาทุกสิ่ง แล้วปรับใช้ในชีวิต เช่น เมื่อเกิดความไม่เข้าใจในการทำงาน ต้องใช้หัวใจจัดการ หลังๆ จึงเปลี่ยนตัวเองในการดูแลเจ้าหน้าที่ คนไข้ โดยการบริหารงานด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์คุณหมอกล่าวเพิ่มเติมถึงการเปลี่ยนแปลงตนเอง ในกลุ่มวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนง่ายๆ ในการปรับตัวเอง

 

          พลังในการทำงานเกิดขึ้นเมื่อเราเชื่อคุณค่าและความหมายของชีวิต อีกหนึ่งในคำคมของ แพทย์หญิงปริชวัน จันทร์ศิริ จิตแพทย์เด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่ร้อยเรียงออกมาจากประสบการณ์จริงในชีวิตและนำมาใช้เป็นแนวคิดในการทำงาน

 

          ตัวอย่างของความรู้ในการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ เป็นเคล็ดลับดีๆ ที่ทำให้เกิดมุมมองหรือขั้นตอนที่นำไปสู่การมีชีวิตอย่างมีความสุข ถึงขั้นพัฒนาจิตวิญญาณ ชีวิต เรียนรู้จากชีวิต ยังคงเป็นคำกล่าวที่คงความจริงแท้แน่นอนบนโลกนี้ และเนื้อหาความรู้ดีๆ ของหมอและพยาบาลที่เข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก็พร้อมที่จะให้กลุ่มผู้บริการทางสาธารณสุขคนอื่นๆ ได้นำไปใช้

 

 

 

 

 

ที่มา: press release

ภาพประกอบ: อินเทอร์เน็ต

 

 

update 16-06-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : กันทิมา ลีจันทึก

 

Shares:
QR Code :
QR Code