ถนนปลอดภัย มหาวิทยาลัยปลอดอุบัติเหตุ ปี 7

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)


ภาพประกอบจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)


ถนนปลอดภัย มหาวิทยาลัยปลอดอุบัติเหตุ ปี 7 thaihealth


สคอ.หนุน นักศึกษานิเทศฯพีอาร์ ม.เกษมฯ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย โรงเรียนมีนประสาทวิทยา 


เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้จัดกิจกรรม “SAVE YOUR LIFE เยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจลดอุบัติเหตุ”ภายใต้โครงการ ถนนปลอดภัย มหาวิทยาลัยปลอดอุบัติเหตุปี 7 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยที่ สคอ. ได้ร่วมผลักดันเป็นหลักสูตรการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 


ทั้งนี้ นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้จัดกิจกรรมขึ้น ณ โรงเรียนถนนปลอดภัย มหาวิทยาลัยปลอดอุบัติเหตุ ปี 7 thaihealthมีนประสาทวิทยา เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ พร้อมนำหมวกนิรภัยจำนวน 50 ใบ แจกให้กับผู้ปกครองและนักศึกษาที่ขับขี่รถจักรยนต์มาโรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ปกครองและนักเรียนโดยการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์มาประจำทุกวัน


กิจกรรมในครั้งนี้ได้น้องๆ “SAVE YOUR LIFE GENS 1” ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมีนประสาทวิทยาเข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ปกครอง คณาจารย์ และนักเรียน ซึ่งมีการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและจะมีการติดตามตรวจสอบการสวมใส่หมวกนิรภัยจากกลุ่มผู้เข้าร่วมในทุกสัปดาห์ เพื่อเน้นย้ำให้เกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยด้านการใช้รถใช้ถนน

Shares:
QR Code :
QR Code