ถนนคนเดิน ปลอดเหล้า – บุหรี่ สีสันยามค่ำคืน คนเมืองนครพนม

ถนนคนเดิน ปลอดเหล้า – บุหรี่ สีสันยามค่ำคืน คนเมืองนครพนม

วันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เทศบาลเมืองนครพนม ฉลองครบรอบ ๑ ปี ถนนคนเดิน ณ ลานคนเมือง ถนนสุนทรวิจิตร โดยได้รับเกียรติจาก นายยงยุทธ นุกิจรังสรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในงาน

ถนนคนเดิน ปลอดเหล้า – บุหรี่ สีสันยามค่ำคืน คนเมืองนครพนม ถนนคนเดิน ปลอดเหล้า – บุหรี่ สีสันยามค่ำคืน คนเมืองนครพนม

นายชูชีพ มณีพรรณ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครพนม กล่าวว่า ถนนคนเดินเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่ทางจังหวัดโดยการนำของเทศบาลเมืองนครพนมได้ให้ความสำคัญเป็นอยากมาก เพื่อให้เป็นพื้นที่แสดงออกในทางสร้างสรรค์ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ จับจ่ายซื้อหาสินค้าต่างๆ ของคนเมือง และนักท่องเที่ยว นับเป็นสีสันยามค่ำคืนของเมืองนครพนม

การจัดงานในครั้งนี้เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครพนม ร่วมกับเครือข่ายงดเหล้าเยาวชนจังหวัดนครพนม ได้ร่วมจัดบูธรณรงค์ ร้อง เล่น เต้น เกมส์ เพื่อรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษามหากุศล และรณรงค์ให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ห่างไกลอบายมุข โดยหวังให้ถนนคนเดินเป็นถนนปลอดเหล้า – บุหรี่
 

เรื่อง: ศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์
ที่มา: ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

          
 
 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ