ต้าน…ก่อนเกินต้าน

การดูแลสุขภาพในวัยทำงาน เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้คุณภาพของงานดีขึ้น ต่อให้ความสามารถดีแค่ไหน เมื่อสุขภาพไม่ดี ก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ วัยทำงานจะมีวิธีดูแลสุขภาพอย่างไร

หาคำตอบไปพร้อมกันกับ ศ.ดร.เจริญ กระบวนรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

Shares:
QR Code :
QR Code