“ต้อหิน” ภัยเงียบพระสงฆ์-พบอาการผิดปกติรีบรักษา

ที่มา : ข่าวสด แฟ้มภาพ


กรมการแพทย์เผยตาเป็นต้อหิน ภัยเงียบพระสงฆ์-พบอาการผิดปกติรีบรักษา


นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประชากรไทยมีอายุเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้เกิดความเสื่อมของอวัยวะในร่างกายตามมา โดยเฉพาะกลุ่มพระสงฆ์ในวัยชราภาพ ซึ่งนอกจากจะพบโรคความดันโลหิตสูง โรค เบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูงแล้ว โรคตาเป็น 1 ใน 5 อันดับแรกของโรคที่พบในพระภิกษุสูงอายุ ที่มารับการรักษาใน โรงพยาบาลสงฆ์ กลุ่มงานจักษุวิทยา ได้รักษาผู้ป่วยใน กลุ่มโรคตาทั่วไป เช่น ต้อกระจก ต้อเนื้อ และโรคตาเรื้อรังชนิดต่างๆ


ซึ่งโรคตาที่สำคัญและเป็นภัยเงียบคือ ต้อหิน จากสถิติโรคต้อหินในผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสงฆ์ ปี 2558 พบจำนวน 911 รูป ปี 2559 จำนวน 978 รูป และปี 2560 จำนวน 954 รูป สำหรับผู้ป่วยในปี 2558 จำนวน 79 รูป ปี 2559 จำนวน 98 รูป และปี 2560 จำนวน 76 รูป ที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดแก้ไขให้สามารถใช้สายตาได้เป็นปกติ ซึ่งสาเหตุของต้อหินพบว่ามีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค แต่ภาวะความดันลูกตาสูงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ตาบอดแบบถาวร ถ้าไม่ได้รับรักษาอย่างถูกต้องและทันกาล


ด้าน นพ.สมนึก อร่ามเธียรธำรง ผอ.โรงพยาบาลสงฆ์ กล่าวว่า โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ได้เล็งเห็นปัญหาด้านโรคตาในพระสงฆ์ จึงได้จัดระบบดูแลพระสงฆ์ที่ป่วยด้วยโรคตาเรื้อรังต่อเนื่องโดยแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ เช่น คลินิกโรคจอประสาทตา คลินิกโรคกระจกตา คลินิกศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง รวมไปถึงคลินิกโรคต้อหิน ซึ่งมีพระสงฆ์เข้ามารับบริการตรวจสุขภาพตาและรักษาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง


ซึ่งวิธีรักษาโรคต้อหิน ปัจจุบันมุ่งเน้นลดความดันของลูกตา เพื่อชะลอหรือระงับความเสื่อมของเส้นประสาทตาที่จะเพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลาและความรุนแรงของโรค ด้วยการใช้ยาหยอดตาเพื่อลดความดันตาและการใช้เลเซอร์ต้อหินชนิดต่างๆ รวมถึงการผ่าตัด ในผู้ป่วยที่ยาหรือเลเซอร์ไม่สามารถควบคุมโรคได้ สิ่งสำคัญพระสงฆ์ควรหมั่นตรวจสุขภาพตาประจำปี และหากพบอาการผิดปกติกับดวงตาให้รีบพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อรับการรักษาทันที

Shares:
QR Code :
QR Code