ต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปี 3

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล


ต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปี 3 thaihealth


การเรียนรู้ของเยาวชน โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปี 3


จากการทำโครงการ เป็นเวลาเกือบ 1 ปี เยาวชนในโครงการต้องรับผิดชอบในหลายเรื่องทั้งการเรียน การทำโครงการ และเตรียมอนาคตที่กำลังจะเรียนจบออกไปเป็นกำลังของสังคม และต้องเจอปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ไม่ต่างจากการเข้าร่วมโครงการที่ต้องร่วมกันทำงานกับเพื่อนๆ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและผลักดันผลงานสู่กลุ่มผู้ใช้งานตามเป้าหมาย ดังตัวอย่างการเรียนรู้ของน้องๆ เยาวชนโครงการ PERFECT KINOKO เครื่องรดน้ำเห็ดอัตโนมัติควบคุมโดยอุณหภูมิและความชื้น โดย เยาวชนจาก โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี


“เครื่องรดน้ำเห็ด มีเรื่องให้แก้อยู่ตลอด ทั้งระบบน้ำ หัวสปริงเกอร์ การควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น เป็นต้น จากการทำงานชิ้นนี้เราได้เรียนรู้ว่า งานหลายๆ อย่างมันไม่ได้ง่าย ทางแก้คือเราต้องปรับตัวให้เข้ากับงาน ต้องทุ่มเทมากขึ้น รับผิดชอบมากขึ้น และต้องแบ่งเวลาจากการเรียนมาทำโครงการให้สำเร็จ”

Shares:
QR Code :
QR Code