‘ตุ๊กตาวิเศษ’ ชนะเลิศโครงการ Gen A ปี 5

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


'ตุ๊กตาวิเศษ' ชนะเลิศโครงการ Gen A ปี 5 thaihealth


“ตุ๊กตาวิเศษ” จาก ม.เชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศสุดยอดโครงการจิตอาสาต้นแบบประจำปี 2559  ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลุกพลัง Gen A  “พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ” สสส.-มูลนิธิธรรมดี ชูต้นแบบเยาวชนจิตอาสาเป็นพลังพลเมืองสายพันธุ์ใหม่ที่มีหัวใจแห่งการให้และจิตสาธารณะใส่ใจสังคม


ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (ศรร.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิธรรมดี กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทย บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดงานประกาศผลรางวัลรอบชิงชนะเลิศการประกวดเฟ้นหาโครงการจิตอาสาเปลี่ยนประเทศประจำปี 2559 ในโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ปี 5 ภายใต้แนวคิด Gen A (Generation Active) “พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ” โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า สสส.สนับสนุนโครงการรณรงค์ขับเคลื่อนสังคมพลเมืองสร้างสรรค์เพื่อประเทศไทยน่าอยู่ หรือ Active Citizen ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มีเป้าหมายในการสร้างเยาวชนเป็นพลเมืองตื่นรู้ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง เพราะได้รับพลังความร่วมมือขององค์กรภาคีหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม นำไปสู่การเกิดกิจกรรมกว่า 300 โครงการโดยเยาวชนทั่วประเทศได้มีพื้นที่แสดงออกถึงพลังความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในชุมชนและสังคมของตนอย่างยั่งยืน พร้อมกระตุ้นให้คนรอบข้างเกิดความกล้าในการลงมือปฏิบัติเพื่อสังคมในฐานะเยาวชนคนรุ่นใหม่


'ตุ๊กตาวิเศษ' ชนะเลิศโครงการ Gen A ปี 5 thaihealth


ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี เปิดเผยว่า โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทยปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะได้จัดมีอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 โดยในปีนี้มีเยาวชนจากทั่วประเทศรวมกว่า 1,000 คนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ ขณะที่โครงการจิตอาสาที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 8 ทีมในปีนี้ยังมีความโดดเด่นในตัวเอง ครอบคลุมปัญหาในหลายประเด็น อาทิ ปัญหาสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยทางโครงการเน้นให้เยาวชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วยการลงพื้นที่จริง เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติซึ่งเป็นประสบการณ์นอกห้องเรียนที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยฟูมฟักเด็กรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ที่มีหัวใจอาสา (Active Heart) ใฝ่เรียนรู้ด้วยหัวใจเปิดกว้าง (Active Mind) กล้าคิดกล้าลงมือทำเพื่อประโยชน์ของสังคม (Active Citizen) และพร้อมจะเป็นพลังสร้างสิ่งดีงามแก่สังคมสืบไป


ด้านนายกิตติชัย ไกรก่อกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด ได้กล่าวทางบริษัทยินดีอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพราะเห็นถึงพลังเยาวชนที่มีหัวใจอาสา และเชื่อมั่นว่าพลังจิตอาสาของเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ซึ่งเยาวชน Gen A เหล่านี้จะสามารถสร้างค่านิยม เก่ง ดี มีจิตสาธารณะ ให้เกิดขึ้นได้ในสังคมไทยได้อย่างแน่นอน


'ตุ๊กตาวิเศษ' ชนะเลิศโครงการ Gen A ปี 5 thaihealth


สำหรับทีมชนะเลิศสุดยอดโครงการจิตอาสาต้นแบบประจำปี 2559  ได้แก่ ทีมตุ๊กตาวิเศษ ม.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งจะได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนในการดำเนินโครงการจำนวน 50,000 บาท ส่วนรางวัลชนะเลิศประจำภูมิภาค 3 รางวัล ได้แก่ ทีมที่นอนหลอด support รร.บ้านนา “นายกพิทยากร” จ. นครนายก, ดินน้ำมันกระดาษรีไซเคิล ของเล่นเพื่อการบำบัด ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี, สร้างอาชีพเปลี่ยนแนวคิด พลิกชีวิตเด็กหลงทาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จ.อุดรธานี จะได้รับโล่รางวัลโครงการฯ ประจำปี 2559 พร้อมทุนดำเนินโครงการทีมละ 40,000 บาท ส่วนรางวัลรองชนะเลิศประจำภูมิภาคอีก 4 รางวัล ได้แก่ ทีมเกษตรอาสา ก้าวหน้า สู่วิถีพอเพียง รร.น่านนคร จ.น่าน,นักกฎหมายอาสาเพื่อสังคม ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จ.สงขลา, อนุรักษ์พันธ์ข้าวท้องถิ่น รร.เต่างอยพัฒนศึกษา จ.สกลนคร, สู้วิกฤติน้ำเค็มดินเค็ม สู่แปลงผักโรงเรียน-ชุมชน ม.ราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี จะได้จะได้รับโล่รางวัลโครงการฯ และทุนดำเนินโครงการอีกทีมละ 15,000 บาท


ติดตามข้อมูลผ่านทาง www.facebook.com/dodclub  และสามารถติดตามข้อมูลกิจกรรมของ Active Citizen ได้ที่ www.facebook.com/ThailandActiveCitizen

Shares:
QR Code :
QR Code