“ติดปีกบิน” พื้นที่นี้…ดีจัง 3 ดี ครบวงจร

          เครือข่ายพื้นที่นี้…ดีจัง จัดงานถอดบทเรียนการทำงานพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อวางแผนการทำงานขับเคลื่อนพื้นที่สุขภาวะเมือง 3 ดี

/data/content/23641/cms/cfghklnruz47.jpg

          สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ร่วมกับภาคีเครือข่ายพื้นที่นี้…ดีจัง จัดงาน “ติดปีกบิน” พื้นที่นี้…ดีจัง 3 ดี ครบวงจร เพื่อถอดบทเรียนการทำงานการทำพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนของภาคีเครือข่ายพื้นที่นี้…ดีจัง และเครือข่ายโครงการหลอมรวมพื้นที่สุขภาวะ ที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 25 -27 มีนาคม 2557 พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนงาน เป็น 3 ครบวงจร นั่นคือ สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี

          งานนี้มีกิจกรรม “บ้านของเรา สวนของเรา” เป็นการทบทวนการทำงานของแต่ละโครงการโดยให้นำเสนอส่วนดี 3 อย่างของการทำโครงการ พร้อมสื่อสารและแลกเปลี่ยนร่วมกับเพื่อนภาคีอื่นๆ ที่มาร่วมงาน พร้อมทั้งนำเสนอกิจกรรมตัวอย่างที่ทำในภาคให้กับเพื่อนภาคีได้ดูและแลกเปลี่ยนต่อเติมงานของกันและกัน

 

 

          ที่มา : สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)  

          ภาพประกอบ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)   

Shares:
QR Code :
QR Code