ตามสั่ง-ตามส่ง แพลตฟอร์มออนไลน์ สร้างโอกาส ช่วยคนรายได้น้อย

การเกิดขึ้นของแพลตฟอร์ม ตามสั่ง-ตามส่ง ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสร้างโอกาสช่วยคนรายได้น้อยเพียงเท่านั้น แต่มันเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ที่ทุกฝ่ายสามารถร่วมกันออกแบบและเป็นเจ้าของเครื่องมือชิ้นนี้ร่วมกัน

Shares:
QR Code :
QR Code