ตามติดค่ายพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 2

ตามติดค่ายพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 18 -20 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา โครงการสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ ณ ศูนย์รวมตะวัน ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมภายใต้การดำเนินงานของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฝึกอบรม รุ่นที่ 2 จำนวน 21 บริษัท มีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 52 คน

ตามติดค่ายพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 2

การจัดกิจกรรมค่ายฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมจากสถานประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจ และทราบกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ซึ่งสามารถนำไปสู่การขับเคลื่อนโครงการให้ประสบผลสำเร็จได้ ในการอบรมได้รับเกียรติจาก ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ เลขาธิการสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บรรยายเกี่ยวกับการ  “รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ” และ “การจัดทำแผนปฎิบัติการ เครื่องมือสร้างสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ” เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนแผนปฎิบัติการและข้อเสนอโครงการได้

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบประโยชน์และตระหนักถึงคุณค่าของผืนป่า สามารถเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของสุขภาพได้ ทั้งนี้ ยังมีภารกิจที่ให้ผู้เข้าอบรมร่วมกันทำให้สำเร็จ เพื่อสร้างความสามัคคีกันในกลุ่ม และแต่ละภารกิจนั้น ยังมีข้อคิดเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปรับใช้ในที่ทำงานได้อีกด้วย

ตามติดค่ายพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 2

ต่อด้วยกิจกรรมตามรอยควันบุหรี่ โดยให้ผู้เข้าอบรมรับบทเป็นฮีโมโกบินลำเลียงออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยสมมุติให้ห้องมืดเป็นส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งจะมีสารพิษจากบุหรี่ที่ทำให้ฮีโมโกลบินไม่สามารถนำออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายได้

ตามติดค่ายพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 2

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการเข้าสถานีความรู้ 4 สถานี ได้แก่ สถานีเปิดแดนอันตราย สถานีปัจจัยเสี่ยงกับสุขภาพ สถานีเศรษฐกิจกับการสร้างเสริมสุขภาพ และสถานีรอบรู้กฎหมาย โดยในแต่ละสถานีจะเชื่อมโยงเกี่ยวกับการเป็นสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ โดยรณรงค์ให้สถานประกอบการเป็นสถานประกอบการปลอดบุหรี่,เหล้า,การพนันและอุบัติเหตุ ต่อด้วยกิจกรรมตลาดนัดความรู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ประกอบไปด้วย ร้านรณรงค์จานเด็ด, ภาคีซาลอน, เภสัชอาสา, โชว์รูมthe idol, ธนาคารปรึกษาหาทุน, และร้านsmoke free interior design ปิดท้ายด้วยการสรุปแผนปฎิบัติและข้อเสนอโครงการจากการนำเสนอของสถานประกอบการ

         

ที่มา: โครงการสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ