ตั้งเป้าหมายให้สำเร็จแบบ SMART

ที่มา : SOOK Magazine No.61


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ตั้งเป้าหมายให้สำเร็จแบบ SMART thaihealth


การตั้งเป้าหมายที่จะทำให้มีแนวโน้มประสบความสำเร็จมีอยู่มากมาย ลองมาทำความรู้จักอีกหลักการหนึ่งที่มีชื่อว่า S.M.A.R.T


S: SPECIFIC เป้าหมายมีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง ไม่ซับซ้อน


M: MEASURABLE สามารถวัดผลการปฏิบัติ เพื่อบรรลุเป้าหมายได้


A: ACHIEVABLE มีวิธีการที่จะทำให้ เป้าหมายบรรลุผลได้


R: REALISTIC เป็นเป้าหมายที่ตั้งอยู่บน พื้นฐานของความเป็นจริง


T: TIME COMMITMENTS มีกรอบเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดชัดเจน


ควรตั้งเป้าหมายให้สอดคล้องกับค่านิยมของตนเอง แล้วโฟกัสที่เป้าหมายนั้น

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ