ตั้งสติ ก่อนสตาร์ท สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย

เรื่องโดย  จุติพร วรรณศิริ Team Content www.thaihealth.or.th


ข้อมูลจาก งานแถลงข่าว “ตั้งสติ ก่อนสตาร์ท” สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย 2565 


ภาพโดย ชยวี ลิ้มถาวรรักษ์ Team Content www.thaihealth.or.th และแฟ้มภาพ


ตั้งสติ ก่อนสตาร์ท” สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย thaihealth


เทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนมักจะเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั้งกลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัว หรือไปท่องเที่ยว พักผ่อน ทำให้การจราจรบนท้องถนนหนาแน่นตามไปด้วย อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น หากขับขี่ด้วยความประมาท และขาด “สติ” ดังนั้น ช่วงวันหยุดยาวหลายวันแบบนี้ จึงต้องเน้นย้ำในเรื่องการขับขี่ปลอดภัย ลดพฤติกรรมเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ไม่ว่าจะเป็นการดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย รวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถ ใช้ถนนด้วย


ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 ที่ผ่านมา พบว่า เกิดอุบัติเหตุ 2,365 ครั้ง บาดเจ็บ 2,357 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตสูงถึง 277 ราย ช่วงวันที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ วันที่ 12 – 13 และ 14 เมษายน ซึ่งเป็นวันที่มีการดื่มฉลองอย่างหนัก ส่วนสาเหตุหลักของการเสียชีวิต ได้แก่ ขับรถเร็ว 48.93 % ดื่มแล้วขับ 21.29 % และตัดหน้ากระชั้นชิด 16.74 %


ภารกิจป้องกันและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน เป็นสิ่งที่ สสส. และภาคีเครือข่ายให้ความสำคัญและทำงานในประเด็นนี้มาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง นั่นจึงเป็นที่มาของการจัดงานแถลงข่าว “ตั้งสติ ก่อนสตาร์ท” สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย 2565 เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักในการขับขี่ปลอดภัย ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  โดยปีนี้ทาง สสส. ได้รณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการให้ความรู้ในเรื่องการดูแลและป้องกันตนเองจากโควิด-19 ด้วย


ตั้งสติ ก่อนสตาร์ท” สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย thaihealth


ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เพิ่มโอกาสเกิดอุบัติเหตุถึง 40 เท่า ดังนั้น จะต้องมีการเตือนกันในครอบครัว ชุมชน ก่อนออกเดินทางควรจะพักผ่อนให้เต็มที่ ในปีนี้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากมีการดื่มแล้วขับ เราสามารถตามไปถึงผู้ที่ขายได้ ทั้งนี้ เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสีย หรือพิการกับคนที่ตกเป็นเหยื่อของการดื่มแล้วขับ เราจึงเน้นการป้องกัน เพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มจำนวนผู้สูญเสีย


“สงกรานต์ปีนี้ สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย สร้างความตระหนักในด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการให้องค์ความรู้ในเรื่องของการดูแลและป้องกันโควิด-19  ในช่วงสงกรานต์ที่มีวันหยุดยาวหลายวัน ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก สิ่งที่ต้องเน้นย้ำ คือ การดื่มไม่ขับ ไม่ขับรถเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อต้องขับขี่ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ลดจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตให้ได้มากที่สุด รวมถึงการยกระดับสู้โควิด-19 ด้วยการสวมหน้ากากตลอดเวลา เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไปสู่ครอบครัวและชุมชน” ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว


ตั้งสติ ก่อนสตาร์ท” สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย thaihealth


นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวว่า การดำเนินงานในช่วงสงกรานต์ สคอ. เสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น เน้นเรื่องควบคุมความเร็ว ดื่มแล้วขับ รวมไปถึงการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะดูแลเป็นพิเศษกับกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 15 – 20 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากที่สุด  


ตั้งสติ ก่อนสตาร์ท” สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย thaihealth


“นอกจากนี้ จะมีจุดตรวจ – จุดบริการ คอยสกัดคนดื่มแล้วขับ เตือนให้ลดความเร็ว ได้มีการสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้ามาดูแลในส่วนของการเฉลิมฉลอง การจัดกิจกรรมงานรื่นเริงต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัย สำหรับคนขับนั้น ก่อนการเดินทางควรพักผ่อนให้เพียงพอ ส่วนคนที่ร่วมเดินทางไปด้วย ก็ต้องมีส่วนช่วยกันระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยเช่นกัน เพราะหากเกิดการสูญเสีย ทุกคนที่อยู่ในรถย่อมได้รับผลกระทบไปตาม ๆ กัน ขอให้ “ตั้งสติ ก่อนสตาร์ท” เพื่อเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์พร้อมกันอย่างปลอดภัย” นายพรหมมินทร์ กล่าว


ตั้งสติ ก่อนสตาร์ท” สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย thaihealth


นอกจากนี้ ภายในงานยังได้แนะแนวทางปฏิบัติในการลดอุบัติเหตุและป้องกันโควิด-19 สำหรับประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในช่วงสงกรานต์ ดังนี้


1.ตรวจ ATK ก่อนเดินทาง


2.ตรวจเช็กสภาพรถก่อนออกเดินทาง


3.พักผ่อนให้เพียงพอก่อนออกเดินทาง


4.งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


5.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา


6.ไม่ขับรถเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด


7.สวมหมวกกันน็อก / คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง


8.งดไปในพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มของผู้คนจำนวนมาก


9.งดกิจกรรมสังสรรค์


10.มีการเว้นระยะห่าง


เพราะหนึ่งชีวิตเป็นสิ่งที่มีคุณค่า เมื่อสูญเสียไปแล้วไม่มีสิ่งใดที่สามารถทดแทนได้ สสส. และภาคีเครือข่ายยังคงเดินหน้าสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง สร้างค่านิยมใหม่ “ดื่มต้องไม่ขับ” สวมหมวกกันน็อกและคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งในการเดินทาง ไม่ขับรถเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด เคารพกฎจราจร เพื่อลดการบาดเจ็บและการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน


สงกรานต์ปี 2565 นี้ สสส. ขอเชิญชวนคนไทย “ตั้งสติ ก่อนสตาร์ท” เพื่อให้ทุกคนได้เดินทางกลับถึงบ้านไปหาคนที่รักและครอบครัวอย่างปลอดภัย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ