ตั้งสติวิ่ง“งานเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ตั้งสติวิ่ง“งานเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา thaihealth


แฟ้มภาพ


ตั้งสติวิ่ง“งานเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ปี 2559” ร่วมใจถวายเป็นพุทธบูชา วิ่งด้วยสมาธิ สติสัมปชัญญะผ่าน 4 สังเวชนียสถานจำลอง ระลึกถึงคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตร่วมปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วประเทศ 


เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประธานในพิธีเปิดเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี เนื่องในวันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 กล่าวว่า งานเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุขจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 15 โดย สสส. ร่วมกับสมาพันธ์ชมรมเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพไทยจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นกิจกรรมที่เน้นความสัมพันธ์ของกายและจิตที่ต้องมีการออกกำลังกายควบคู่กับไปอย่างสมดุล สอดคล้องกับการทำงานของสสส.โดยแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ที่ส่งเสริมการเพิ่มอัตราการมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันที่เพียงพอ ซึ่งงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศหลายชิ้นพบว่า การมีกิจกรรมทางกายหรือออกกำลังกายอาทิ เดิน วิ่ง ปั่นจักรยานอย่างมีสติส่งผลต่อสมองและอารมณ์ในเชิงบวก ทำให้เกิดประสิทธิภาพและความสุขที่เพิ่มมากขึ้นในชีวิต


ตั้งสติวิ่ง“งานเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา thaihealth


ดร.สุปรีดา กล่าวต่อว่า จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ประจำปี 2558 พบว่า ร้อยละ 99.5 เห็นว่าโครงการนี้ช่วยให้มีสุขภาพกายและจิตที่ดี ร้อยละ 97.5 เห็นว่าโครงการนี้ช่วยให้ตนเองเกิดความตั้งใจในการมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 91.9เห็นว่าโครงการนี้ช่วยให้เกิดความตั้งใจในการลดละเลิกอบายมุข ร้อยละ 90.6 เห็นว่าโครงการนี้ช่วยให้เกิดความตั้งใจในการมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชา และผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 89.6 เห็นว่าโครงการนี้ช่วยให้ตนเองสามารถนำการปฏิบัติสมาธิมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้


ด้าน นายพจน์ เพิ่มพรพิพัฒน์ ประธานสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจร่วมใจถวายเป็นพุทธบูชา วิ่งด้วยสมาธิ สติสัมปชัญญะ โดยผู้ร่วมกิจกรรมเดินวิ่ง ทั้งระยะ 3.5 และ 10 กิโลเมตร จะวิ่งผ่าน 4 สังเวชนียสถานจำลอง ระลึกถึงคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และเป็นกิจกรรมที่รณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีกิจกรรมทางกาย ออกกำลังและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่เน้นการแข่งขัน บูรณาการเข้ากับการฝึกสมาธิขณะเดิน หรือ วิ่ง รวมถึงการทำบุญ รับศีล ฟังธรรม และเวียนเทียน โดยในแต่ละปีมีผู้สนใจมาร่วมเดินวิ่งสมาธิจากทั่วทุกภูมิภาครวมหลายหมื่นคน ทำให้เห็นว่านอกจากการวิ่งเพื่อสุขภายกายที่ดีแล้ว นักวิ่งยังให้ความสนใจในการฝึกฝนจิตใจไปพร้อมๆ กัน ยิ่งส่งผลดีทำให้การวิ่งให้ร่างกายและจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกัน


ตั้งสติวิ่ง“งานเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา thaihealth


สำหรับในปีนี้โครงการจัดงานเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา จัดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยงานเดิน-วิ่งส่วนกลางจะจัดขึ้นที่ถนนอักษะ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่คืนวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559 โดยจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการวิ่งสมาธิ เช่น การอบรมการเดิน-วิ่งสมาธิ การฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการเดิน-วิ่งสมาธิ นิทรรศการเดิน-วิ่งสมาธิ เป็นต้น และจัดงานเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชาฯ ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับเสื้อที่ระลึกของงานเดินวิ่งสมาธิที่ออกแบบอย่างสวยงาม พร้อมของที่ระลึกคือ ถุงบรรจุข้าวสาร 250 กรัม เป็นข้าวสารข้าวสายพันธ์ุพื้นเมืองจากทุ่งนครชัยศรี โดยกลุ่มชาวนาเกษตรอินทรีย์ด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code