ตับ…จะกลับมาดี พรรษานี้เริ่มงดเหล้า

ที่มา : เดลินิวส์


ภาพโดย สสส.


ตับ...จะกลับมาดี พรรษานี้เริ่มงดเหล้า thaihealth


ภายหลังจากที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานรณรงค์งดเหล้ามาตลอด 16 ปี ภายใต้แคมเปญ "งดเหล้าเข้าพรรษา" ทำให้ต่อมาปี 2556 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติประกาศให้ "วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ"


สำหรับเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2562 ทาง สสส. ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และวัดยานนาวาร่วมกันรณรงค์อย่างต่อเนื่อง โดยใช้หัวข้อ "ตับจะกลับมาดี พรรษานี้เริ่มงดเหล้า"


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. เปิดเผยว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถก่อโรคมากกว่า 60 โรค แต่โรคตับเป็นโรคที่เด่นชัดมาก และนอกจากส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพยังส่งผลกระทบต่อสังคม ประสิทธิภาพการทำงาน อุบัติเหตุจราจร ความรุนแรงทางเพศ ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจร่วม 9 หมื่นล้านบาทต่อปี มากกว่าภาษีสรรพสามิตที่เก็บจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึง 3 เท่าตัว ดังนั้นสังคมต้องจ่ายไปมากมาย ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น


ตับ...จะกลับมาดี พรรษานี้เริ่มงดเหล้า thaihealth


"ขอให้ชาวไทยใช้โอกาสวันเข้าพรรษาในการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดด้วย ซึ่งหากทำได้จะเกิดผลดีมากมาย เพราะเราพบว่าเพียง 3 เดือน ที่หยุดดื่มก็สามารถฟื้นฟูตับให้กลับมาดีได้ อีกทั้งยังช่วยลดการตายจากแอลกอฮอล์ได้ถึงร้อยละ 25 และช่วยประหยัดเงินที่ต้องจ่ายเป็นค่าเหล้าได้เฉลี่ยครอบครัวละ 1,820 บาท คิดเป็นการประหยัดทั้งประเทศถึง 10,724 ล้านบาท"


ตับ...จะกลับมาดี พรรษานี้เริ่มงดเหล้า thaihealth


ด้าน ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผอ.สคล. กล่าวเสริมว่า การชวนให้คนเลิกเหล้าเข้าพรรษาถือว่ามีอานิสงส์อย่างมาก อย่างร่วมกันสร้างชุมชนคนสู้เหล้า ชูหลัก "ชวน ช่วย ชม เชียร์" หากเลิกครบ 3 ปีจะเป็น "คนหัวใจเพชร" และปีนี้มีความพิเศษคือการดึงเอา "คนหัวใจเพชร" ที่ปัจจุบันมีอยู่กว่า 3 พันคน มาชักชวนคนทั่วไปให้ลด ละ เลิกเหล้า เป็น "คนหัวใจหิน" ให้ได้ นอกจากนั้นทาง สสส. ยังมีกิจกรรม "วิ่งปอดขยับ ตับพักผ่อน" ผู้ที่สนใจเข้าไปสมัครได้ที่เว็บไซต์ Thai.run.com


ตับ...จะกลับมาดี พรรษานี้เริ่มงดเหล้า thaihealth


พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ให้คติธรรมตอนหนึ่งว่า ขอให้คนไทยถือเอาวันเข้าพรรษานี้ เป็นวันเริ่มต้นของการละเว้นการทำบาปทั้งปวง โดยเฉพาะเรื่องศีล 5 ที่เน้นให้งด เว้น การประพฤติทุจริต หรือประพฤติไม่ดี ไม่งาม พร้อมเชิญชาวพุทธทั้งหลายมาสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการตั้งจิตมั่น ถือศีล ครองตนในวิถีอันดีงาม ด้วยการงดเหล้าเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน และต่อเนื่อง รวมทั้งขอให้พระสงฆ์ เป็นผู้นำในการสร้างสุขภาวะตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ทุกพื้นที่


ตับ...จะกลับมาดี พรรษานี้เริ่มงดเหล้า thaihealth


ขณะที่ "อาติน บีบอยหัวใจเพชร" หรือ นายปริญญา มอญเก่า เล่าประสบการณ์ของตัวเองว่า ตัวเองต้องการความยอมรับจากเพื่อนฝูงก็เลยเริ่มทดลองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตอนที่ยังเป็นนักเรียนชั้นมัธยม ด้วยความเป็นวัยรุ่นที่ฮอร์โมนกำลังพลุ่งพล่านทำให้คิดทำในสิ่งที่ไม่สมควร ขาดสติ ขาดการยั้งคิดและลงมือฉุดผู้หญิง


"ผมไม่ได้บอกว่าคนที่ดื่มเหล้าคือคนไม่ดี หรือเด็กเกเรเองเขาก็ไม่ใช่คนไม่ดี แต่ถ้าเขารู้จักโทษของมัน รู้มันไม่ดีอย่างไร เขาก็ไม่ทำ ผมอยากจะบอกว่าการค่อย ๆ ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่อย ๆ เปลี่ยนตัวเองไปในทางที่ดี ๆ ไม่ต้องทำแบบก้าวกระโดด เปลี่ยนจากตัวเราไปเป็นอีกคน มันจะเกิดการฝืนตัวเองจนเกินไป ถ้าฝืนมากแล้วทำไม่ไหว จะทำให้เกิดการท้อแท้และล้มเลิกได้ ดังนั้นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีได้"

Shares:
QR Code :
QR Code