ตังเม ตะลุยบอลยูโร ชุดเรียนรู้เด็กไทยไม่พนัน

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


ตังเม ตะลุยบอลยูโร ชุดเรียนรู้เด็กไทยไม่พนัน thaihealth


สสส. – มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ชวนครู-ผู้ปกครอง ฉีดวัคซีนเสริมสร้างภูมิรู้สู้พนันให้เด็กไทย เปิดตัว “ตังเม ตะลุยบอลยูโร” ชุดเรียนรู้เท่าทันพนัน หลังพบเยาวชนเห็นโฆษณาชักชวนเสี่ยงโชค ตามเข้าไปเล่นพนัน ชี้กว่า 80% เสียมากกว่าได้ สูญเงินสูงสุดนับแสน


ตังเม ตะลุยบอลยูโร ชุดเรียนรู้เด็กไทยไม่พนัน thaihealth


นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยสี่ยงทางสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากผลสำรวจพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน กับการใช้สื่อออนไลน์ในช่วง “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” และการเฝ้าระวังเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดและการโฆษณาของธุรกิจพนันออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 2563 จำนวน 1,089 คน จากทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา ของเครือข่ายเยาวชน 6 เครือข่าย ได้แก่


สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาคมไอเซคพัฒนาผู้นำนักศึกษาระหว่างประเทศ เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน และเครือข่ายเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา โดยศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้วิเคราะห์ผล


พบว่าในช่วงการระบาดโควิด–19 เยาวชนใช้เวลากับการใช้สื่อออนไลน์เฉลี่ยมากกว่าวันละ 6 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 32.13 เป็นร้อยละ 48.20 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนการระบาดระลอกที่ 1 โดยร้อยละ 70.06 เห็นโฆษณาชวนให้เล่นพนัน หรือเสี่ยงโชคในออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน และโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน อายุ 15-19 ปี มากถึงร้อยละ 47.4 


นางสาวรุ่งอรุณ กล่าวต่อว่า ที่น่าตกใจคือ เด็กและเยาวชนที่เห็นโฆษณาการพนันออนไลน์แล้วได้ตามเข้าไปเล่นพนันร้อยละ 13.24 ขณะที่ผลการเล่นพนันปรากฏว่าเสียมากกว่าได้สูงถึง ร้อยละ 82.18 จำนวนเงินที่เสียสูงสุดมากถึง 100,000 บาท น้อยที่สุดอยู่ที่ 7,000 บาท สอดคล้องกับผลสำรวจของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 พบว่าเยาวชนกว่า 60% พบเห็นโฆษณาชวนพนันระหว่างการใช้สื่อออนไลน์ 37% ตามไปดูและลองเข้าไปเล่น สะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันเยาวชนมีการเข้าถึงการพนันเพิ่มขึ้นอย่างมาก


สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายรณรงค์ เน้นย้ำถึงผลเสียของการพนันโดยเฉพาะกับเยาวชน ที่ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยในช่วงเทศกาลบอลยูโร 2020 ได้จัดทำชุดการเรียนรู้ Mini Series “ตังเม ตะลุยบอลยูโร” เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างภูมิให้เยาวชนรู้เท่าทันสื่อการพนันที่มากับช่องทางต่าง ๆ ปลูกฝังให้รู้ถึงพิษภัยของการพนัน ตั้งแต่ปฐมวัย ไม่หลงกลเข้าไปสู่กระบวนการเล่นพนันที่จะส่งผลเสียในอนาคต


ตังเม ตะลุยบอลยูโร ชุดเรียนรู้เด็กไทยไม่พนัน thaihealth


นายธนากร คมกฤส เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน กล่าวว่า มีเยาวชนจำนวนไม่น้อยถูกหลอกใช้ให้โฆษณาเว็บพนัน โดยมีเงินเป็นตัวล่อให้รีวิว โพสต์ หรือแชร์เชิญชวนให้เล่นพนัน  โดยในช่วง “การแข่งขันฟุตบอลยูโร 2020” เกิดโฆษณาพนันบอลเป็นจำนวนมาก อาจทำให้เยาวชนหลงผิดเข้าไปเล่นพนันบอลโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์มากขึ้น การพัฒนาชุดการเรียนรู้ Mini Series “ตังเม ตะลุยบอลยูโร” พัฒนาขึ้นบนฐานคิดของการพัฒนาเยาวชนเชิงบวก ที่เชื่อว่าเด็กเยาวชนสามารถค้นพบบทเรียนต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง


โดยผู้ใหญ่เป็นผู้คอยอำนวยการ โดยไม่จำเป็นต้องเร่งรัดให้เด็กต้องรีบสรุปบทเรียน แต่ค่อย ๆ ให้เรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมไปกับตัวละครและเหตุการณ์ ค้นพบด้วยตนเองว่าสิ่งที่ตังเมพาไปพบเจอคืออะไร เรียกว่าการพนันใช่หรือไม่ เพื่อให้เยาวชนมีวัคซีนภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันการพนัน ซึ่งมีเนื้อหาทั้งหมด 5 ตอน ต้องขอชื่นชมน้อง ๆ เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน ที่สร้างสรรค์ชุดการเรียนรู้นี้ขึ้นมาอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และข้อจำกัดทางสังคม


 ตังเม ตะลุยบอลยูโร ชุดเรียนรู้เด็กไทยไม่พนัน thaihealth


นางสาววศินี สนแสบ เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน ผู้พัฒนาชุดการเรียนรู้ชุดนี้ กล่าวว่า ตามปกติเมื่อมีเทศกาลฟุตบอลขนาดใหญ่อย่างฟุตบอลโลกหรือฟุตบอลยูโร เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนันจะจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องการพนันให้เยาวชน ตามโรงเรียนต่างๆ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีนี้ยังต้องเรียนออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ จึงปรับฐานกิจกรรมมาเป็นชุดการเรียนรู้ออนไลน์ มินิซีรีส์ 5 ตอน โดยสร้างตัวละคร ชื่อ ‘ตังเม’ เป็นตัวแทนของเด็กเยาวชนที่สนใจฟุตบอล อยากท่องโลกกว้าง มีความอยากรู้อยากลอง เชื่อว่าเหตุการณ์ในแต่ละตอนจะชวนให้เด็กและเยาวชน มีความรู้สึกร่วม เอาใจช่วยตังเม และเกิดการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน 


ตังเม ตะลุยบอลยูโร ชุดเรียนรู้เด็กไทยไม่พนัน thaihealth


ชุดการเรียนรู้นี้เหมาะกับนักเรียนชั้นประถม 4-6 อายุประมาณ 10-13 ปี จะสนุกมากขึ้นถ้ามีการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มอย่างน้อย 3 – 8 คน โดยมีคุณครู หรือคุณพ่อคุณแม่ หรือพี่ ๆ คอยเป็น ‘ผู้อำนวยการเรียนรู้’ ชวนดู ชวนคิด-ชวนคุย-ชวนสรุปบทเรียน ชุดการเรียนรู้นี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครู พ่อแม่ผู้ปกครอง รวมทั้งเด็กและเยาวชน ที่เริ่มสนใจดูฟุตบอล ได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่แอบแฝงมากับการแข่งขันกีฬาอันอาจจะเบี่ยงเบนไปสู่เส้นทางที่เกิดผลเสียได้


ทั้งนี้ ผู้ปกครอง ครู หรือโรงเรียนที่สนใจ สามารถรับชมคลิปการเรียนรู้-ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ พร้อมแบบประเมิน ได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจของ มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน และช่องทาง ยูทูป Stopgamblingfoundation หรือสอบถามได้ที่ “มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน” โทร 02-591-3171

Shares:
QR Code :
QR Code