ตะลึง! โจ๋ไทยเป็นกามโรคเพิ่ม 3 เท่า

ตะลึง! วัยรุ่นไทยเป็นกามโรคเพิ่ม 3 เท่าปีละ 3,000 คน หนองในแผลริมอ่อนมากสุด เร่งให้ความรู้

นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (กามโรค) ของเด็กและเยาวชนไทย ยังน่าห่วงมาก โดยจากการรายงานของ คร.พบว่า อัตราการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นเพิ่มถึง 3 เท่าจาก 5 ปีที่ผ่านมา จากเดิมมีอัตราป่วยแค่ราวปีละ 1,000 ราย เพิ่มเป็นปีละ 3,000 ราย โรคที่พบมากที่สุด คือ หนองใน แผลริมอ่อน รองลงมาเป็นโรคหูดหงอนไก่และเอดส์ พบในเพศชายมากว่าเพศหญิง สิ่งที่น่าห่วง คือ วัยรุ่นอายุ 14-15 ปี มีอัตราการป่วยด้วยโรคทางเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่สถานการณ์การมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นพบว่า มีอายุน้อย 12 ปี เป็นการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนเป็นส่วนใหญ่

“สาเหตุที่วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กันเร็วขึ้น เป็นเพราะกระแสของสถานบันเทิงที่สามารถเข้าถึงวัยดังกล่าวได้ง่ายกว่าในอดีต โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีสถานศึกษาอยู่มากส่งผลให้เกิดสถานบันเทิงตามมาด้วย รวมถึงความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อนั้น กลุ่มอายุดังกล่าวถือว่า ยังมีความรู้น้อยมาก ดังนั้นสิ่งที่ต้องเร่งรณรงค์ คือ จะต้องให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาและอันตรายจากโรคแก่กลุ่มวัยรุ่นให้มากขึ้น”อธิบดีควบคุมโรคกล่าว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ