ตะลึง! คนไทยดื่มเหล้ามากกว่าดื่มนม 3.7 เท่า

โตมาด้วยน้ำนมอย่าเสียคนด้วยน้ำเมา กลุ่มคนรุ่นใหม่ชวนดื่มนมแทนดื่มเหล้า กาย – ใจแข็งแรง พร้อมทำกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนวัยรุ่นและประชาชนที่สนใจ ร่วมกิจกรรมในวันดื่มนมโลก ( world milk day)”  ไม่ดื่มเหล้า หันมาดื่มนมดีกว่า

เครือข่ายองค์กรคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์เมืองร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและ สสส. สร้างกระแสการดื่มนมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ทดแทนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในวันดื่มนมโลก ( world milk day) ทุกวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี โดยมีกิจกรรมร่วมกันแชร์ภาพรณรงค์การดื่มนมลงในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น instagram  twitter และติดแท็ก #worldmilkdayth เพื่อลุ้นรับของที่ระลึกจากทาง สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า โดยมีการรณรงค์เนื่องในวันดื่มนมโลก ณ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้า terminal 21

เมธวิน มีสุวรรณ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์เมือง กล่าวว่า ในฐานะที่ตนเองเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ อยากชวนเพื่อนๆให้มีอีกทางเลือกหนึ่งที่หันมาใส่ใจรักสุขภาพหันมาดื่มนม เพราะทุกวันนี้เยาวชนจำนวนมากมีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์เป็นส่วนใหญ่ และก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมแอลกอฮอล์ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย บั่นทอนสุขภาพตนเองและสภาพจิตใจของผู้อื่น อีกทั้งยังเป็นการทำลายอนาคตตนเองในทางอ้อม

“การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการเชิญชวนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ มาร่วมกิจกรรมที่สนุก ได้ประโยชน์ โดยสามารถร่วมรณรงค์ได้ผ่านทางสื่อออนไลน์ทางสังคมที่เป็นที่นิยมกันอยู่ในทุกวันนี้ ถือเป็นการเข้าร่วมง่ายๆ เน้นให้เกิดการร่วมรณรงค์ในทางบวกมากกว่า เป็นทางเลือกคนรุ่นใหม่ไม่ได้ให้เกิดการต่อต้านหรือเป็นการบังคับไม่ให้ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป แต่เราเลือกได้ว่าสิ่งไหนที่ทำแล้วเกิดประโยชน์และช่วยให้เกิดการใส่ในและรักสุขภาพตนเองและคนรอบข้างมากขึ้น”

ด้าน เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า ที่ผ่านมาสถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยมีอัตราการดื่มในอันดับ 3 ของเอเชีย คนไทยดื่มเหล้าเข้มข้นอันดับ 5 ของโลก ซึ่งคงเป็นสถิติที่ไม่ค่อยน่ายินดีนักสำหรับคนส่วนรวมในประเทศ จากการรณรงค์ได้พยายามรณรงค์ไปสู่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็กเยาวชน ที่ปัจจุบันต้องตกเป็นทาสน้ำเมาและเกิดนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว ธุรกิจแอลกอฮอล์ที่ส่งเสริมการขาย โดยมีเยาวชนเป็นเป้าหมายการตลาด โดยเราจะเห็นเป็นข่าวตามสื่อมวลชน ที่เยาวชนได้รับผลร้ายตามมามากมาย อุบัติเหตุ อาชญากรรม ติดคุก ติดเอดส์ ฯลฯ

“หากเราเปลี่ยนพฤติกรรมจากการดื่มเหล้า มาเป็นการดื่ม น้ำเปล่า น้ำผลไม้ รวมไปถึงนมที่ช่วยเสริมคุณค่าและโภชนาการที่ดีให้แก่ร่างกายมาตั้งแต่เกิด ก็จะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดี ดังคำที่ทางสำนักงานได้พยายามรณรงค์ปลูกฝัง คือ โตมาด้วยน้ำนม อย่าเสียคนด้วยน้ำเมา เป็นข้อความที่อยากจะเตือนใจให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่ใส่ใจสุขภาพ สุขภาพจะดีได้ เท่ห์ได้ ไม่ต้องพึ่งพาแอลกอฮอล์”

ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการระบุว่าประเทศไทย คือฐานการผลิตน้ำนมดิบมากที่สุด แต่คนไทยกลับดื่มนมเพียงน้อยนิด คิดเป็นตัวเลขประมาณ 14.19 ลิตรต่อคนต่อปี ขณะที่อัตราบริโภคนมโดยเฉลี่ยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ที่ 60 ลิตรต่อคนต่อปี ส่วนข้อมูลจากกระทรวงสาธารณะสุข พบว่า คนไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2, 699 ล้านลิตร ที่มีประมาณ 51 ล้านคน โดยจะดื่มเฉลี่ยละประมาณ 53 ลิตรต่อคนต่อปี การรณรงค์ให้คนไทยหันมางดเหล้า ดื่มนม เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีต่อร่างกายมากขึ้น แทนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จะทำลายสติและชีวิตของตัวเราเองและคนรอบข้าง

 

 

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

Shares:
QR Code :
QR Code