ตลาดสดชวนงดเหล้า…เข้าพรรษา

 

 

เหล้า…ดูเหมือนจะเป็นสินค้าที่ครอบคลุมไปทุกพื้นที่ และเข้าถึงทุกเพศทุกวัย แต่นั่นไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่ในมุมกลับกันมันกลับส่งผลร้ายต่อทั้งตัวผู้ดื่มเองและบุคคลรอบข้างอย่างร้ายแรง เมื่อเป็นเช่นนี้…ในช่วงใกล้วันสำคัญทางศาสนาที่จะถึงอย่าง “วันเข้าพรรษา” นี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราควรหันมาลด ละ เลิกเหล้าเข้าพรรษากันดีกว่า…

ถึงแม้หลายหน่วยงานจะพยายามผลักดันรณรงค์การงดเหล้าเข้าพรรษาทั้งในโรงเรียน สถานศึกษา แต่ก็ดูจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.จึงผุดโครงการใหม่ “ตลาดสดชวนงดเหล้าเข้าพรรษา รวมพลังทำความดีถวายในหลวง”ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กทม. สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) โดย ทพ.กฤษดา  เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า โครงการงดเหล้าเข้าพรรษานี้เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไป จากข้อมูลของเอแบคโพลล์ปี 2553 พบว่า มีคนไทยระบุอยากงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาถึง 55.1%  แบ่งเป็นต้องการงดตลอด 3 เดือน 36.3% และต้องการงดดื่มเป็นบางช่วง 18.8 % ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 34,000 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ที่ต้องการงดเหล้า ร้อยละ 46.4 ลดค่าใช้จ่าย 27,000 ล้านบาท เหตุผลที่ปีนี้เราเลือกนำร่องตลาดสด เพราะตลาดเป็นพื้นที่ที่คนในครอบครัวจะมาใช้เวลาอยู่ด้วยกันในการเลือกซื้อของ และหากเรารณรงค์ปลูกฝังผ่านสถาบันครอบครัวก็จะเป็นเรื่องง่ายที่จะประสบผลสำเร็จ

“โดยเหตุในปีนี้ที่เราเลือกทำโครงงดเหล้าเข้าพรรษากับตลาดสดนั้น ไม่ได้หมายความว่าในตลาดนั้นมีแต่คนดื่มเหล้า แต่เป็นเพราะตลาดเป็นจุดเชื่อมที่คนทั้งครอบครัวจะมาจับจ่าย ซื้อของ ทั้งพ่อ แม่และลูก ซึ่งกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก หากเจาะเข้าถึงสถาบันครอบครัวได้ ก็จะสามารถเข้าถึงและรับรู้การเรื่องแบบนี้ได้ง่าย ” ทพ.กฤษดากล่าว

โดยตลาดที่เข้าร่วมโครงการนี้เบื้องต้นมี 17 แห่งนำร่อง ที่เป็นตลาดสดระดับเพชร ได้แก่ 1.ตลาดประชานิเวศน์ 2.ตลาดอ่อนนุช 3.ตลาดยิ่งเจริญ 4.ตลาดถนอมมิตร 5.ตลาดองค์การตลาดเพื่อการเกษตรกร (อ.ต.ก.) 6.ตลาดศูนย์การค้ามีนบุรี 7.ตลาดบางขุนศรี 8.ตลาดสามย่าน 9.ตลาดใหม่ทุ่งครุ 10.ตลาดเจริญพรผล 11.ตลาดกลางแฮปปี้แลนด์ 12.ตลาดเอี่ยมสมบัติ 13.ตลาดท่าดินแดง 14.ตลาดลานบุญ 15.ตลาดสายเนตร 16.ตลาดวัฒนานันท์ และ 17.ตลาดพิบูลย์วิทย์ ทั้งนี้ จะมีการขยายตลาดสดระดับเพชรให้ได้ถึง 29 แห่งภายในปี 2555

ด้าน พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้ช่วงเวลาเข้าพรรษา เป็นเวลา 3 เดือน ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดี ซึ่งจากข้อมูลศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญร่วมกับศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ได้สำรวจความคิดเห็นเรื่องการงดเหล้าเข้าพรรษาของคนกรุงเทพฯ อายุ 15 ปี ขึ้นไป จำนวน 650 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ดื่มร้อยละ 37.1 และไม่ดื่มร้อยละ 45.6 และเห็นด้วยอย่างยิ่งกับโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาถึง ร้อยละ 94.9 โดยเฉพาะผู้ที่ดื่มอยู่ พบว่า 45.6% ตั้งใจจะงดดื่มเป็นประจำทุกปี ส่วน 34.6% ไม่ต้องการงดดื่มและ 18.4% ต้องการงดเป็นบางปี ส่วนเหตุผลที่จะงดดื่มส่วนใหญ่บอกว่า ตั้งใจจะงดด้วยตนเอง 26.7%ภรรยาให้งดดื่ม 18.3%งดดื่มตามเพื่อน 15.3% งดดื่มตามญาติพี่น้อง 13% และงดดื่มตามคำชักชวนของลูก 12.2%

นี่ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่อยากเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศมาร่วมทำความดีด้วยการ ลด ละ เลิกเหล้าเข้าพรรษา ละเว้นอบายมุข สิ่งมึนเมาที่ทำลายสุขภาพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค. 2554 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จะมีการตั้งจุดปฏิญาณตนงดเหล้าในตลาดสดนำร่อง 17 แห่ง

เมื่อเหล้าไม่ได้ให้ประโยชน์กับใครเลยสักนิดไม่ว่าจะทั้งตนเองและคนรอบข้าง เข้าพรรษานี้ลด ละ เลิกเถอะค่ะก่อนทุกอย่างจะสายเกินไป……..

 

 

เรื่องโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่ Team content www.thaihealth.or.th

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ