ตลาดปลอดภัย ลดเสี่ยงโควิด-19

featured

วันที่ 27 เมษายน 2563 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่ตรวจตลาดปลอดภัย ลดเสี่ยงโควิด-19 ร่วมกับนางทิชา ณ นคร กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน(ชาย)บ้านกาญจนาภิเษก ณ ตลาดประชานิเวศน์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/30Ub9bf

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ