ตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน

ตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน thaihealth


แฟ้มภาพ


ท่านนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมงาน ตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน สู่การสร้างเศรษฐกิจฐานราก ที่จังหวัดอุบลฯ พร้อมชื่นชมเครือข่ายตำบลสุขภาวะของ สสส. ในพื้นที่


เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558   นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ลงพื้นที่ ณ บ้านยางกระเดา อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการของภาครัฐและร่วมเยี่ยมชมงานตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน สู่การสร้างเศรษฐกิจฐานรากบนหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีแผนการดำเนินงานต่อเนื่องไปยังจังหวัดต่างๆ (10 แห่ง)


ตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน thaihealth


ในการนี้ นายสมพร ใช้บางยาง คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ รักษาการผู้จัดการ สสส ได้ต้อนรับ รวมถึงเครือข่ายตำบลสุขภาวะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเขต 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอำนาจเจริญ และเครือข่ายตลาดกินสบายใจ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแสดงสินค้าจากชุมชนในตลาดร้านค้าประชารัฐ อาทิ ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า หัตกรรมเครื่องจักสานและผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ของใช้ ลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน ผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหารและพืชผัก สวนครัว


โดยท่านนายกรัฐมนตรี ได้ชื่นชมการทำงานของ สสส. และเครือข่ายภาคี สสส. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกับรัฐบาลในการขับเคลื่อนงานประชารัฐ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในโอกาสต่อไป


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชารัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code