ตราดรณรงค์งดให้เหล้า เป็นของขวัญปีใหม่

สาธารณสุขจังหวัดตราด ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดมอบของขวัญที่มีแอลกอฮอล์ และขอให้ซื้อของขวัญที่เสริมสร้างสุขภาพแก่ผู้รับหรือซื้อสินค้า otop ในแต่ละจังหวัดเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนของตน 

ตราดรณรงค์งดให้เหล้า เป็นของขวัญปีใหม่

วันที่ 21 ธ.ค.54 นายแพทย์ชุมพล สุวรรณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ตามที่มีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้ และได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดประชุมกลุ่มเป้าหมาย เช่น พนักงานเจ้าหน้าที่ สถานประกอบการ เยาวชนในสถานศึกษา ผู้นำด้านศาสนา เพื่อช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ ไปแล้วนั้น

เนื่องจากในขณะนี้กำลังจะเข้าใกล้เทศกาลปีใหม่ 2555 ซึ่งคนไทยมักนิยมฉลองปีใหม่หรือพบปะสังสรรค์โดยการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะการมอบของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ที่เคารพนับถือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวตราด ขอให้งดมอบของขวัญที่มีแอลกอฮอล์ และขอให้ซื้อของขวัญที่เสริมสร้างสุขภาพแก่ผู้รับหรือซื้อสินค้า otop ในแต่ละจังหวัดเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนของตนอีกด้วย
 

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

 

Shares:
QR Code :
QR Code