ตระลึงเยาวชนส่วนใหญ่ไม่ทราบวันมาฆบูชา

เอแบคโพลล์สำรวจถึงร้อยละ 55.5

ตระลึงเยาวชนส่วนใหญ่ไม่ทราบวันมาฆบูชา 

 

          เอแบคโพลล์ สำรวจพบเยาวชนส่วนใหญ่ไม่ทราบวันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ก.พ.นี้ แต่เยาวชนเกินกว่า 1 ใน 3 ให้ความสำคัญวันมาฆบูชามากกว่าวันวาเลนไทน์

 

          ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตุการณ์และวิจัยความสุขชุมชน (ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเรื่อง ความตั้งใจทำความดีของเด็กและเยาวชนไทย ในโอกาสวันมาฆบูชา กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนไทยอายุ 12-24 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 2,120 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2552 พบว่าเด็กและเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานครที่ถูกศึกษาจำนวนมาก หรือร้อยละ 44.5 สามารถระบุได้อย่างถูกต้องว่า วันมาฆบูชาในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ ร้อยละ 55.5 ไม่ทราบ โดยผลสำรวจยังพบว่า เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 63.0 ไม่ทราบว่าหลักธรรมคำสอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงในวันมาฆบูชานั้นคือหลักธรรมอะไร ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ระบุตั้งใจจะไปทำบุญตักบาตรในวันมาฆบูชา รองลงมาคือร้อยละ 42.4 ระบุจะไปร่วมพิธีเวียนเทียน ร้อยละ 33.3 ระบุจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวของตน

 

          ส่วนกรณีการให้ความสำคัญระหว่างวันมาฆบูชา กับวันวาเลนไทน์นั้น ผลสำรวจพบว่า เยาวชนเกินกว่า 1 ใน 3 คือร้อยละ 36.1 ระบุว่าให้ความสำคัญกับ “วันมาฆบูชา” มากกว่า ขณะที่ร้อยละ 23.5 ระบุให้ความสำคัญเท่ากัน และร้อยละ 31.6 ไม่ระบุความคิดเห็น ทั้งนี้มีเพียงร้อยละ 8.8 เท่านั้นที่ระบุว่าให้ความสำคัญกับ “วันวาเลนไทน์” มากกว่า

 

 

 

 

 

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

 

 

 

update:05-02-52

Shares:
QR Code :
QR Code