ตรวจเข้มรถพยาบาลฉุกเฉินสร้างมาตรฐานรับผู้ป่วย

ที่มา : แนวหน้า


ตรวจเข้มรถพยาบาลฉุกเฉินสร้างมาตรฐานรับผู้ป่วย thaihealth


แฟ้มภาพ


เปิดโครงการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่กำหนดไว้ สร้างมาตรฐานรองรับผู้ป่วย


พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่กำหนดไว้ โดยมีผู้บริหารกทม.ผู้บริหารสำนักการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม.


กรุงเทพมหานครเปิดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2550 เพื่อให้บริการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ผ่านระบบเครือข่ายหน่วยปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วย โรงพยาบาลในสังกัดกทม. โรงพยาบาลภาครัฐโรงพยาบาลเอกชน และองค์กรสาธารณะประโยชน์ ซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ขึ้นทะเบียนในระบบ เพื่อควบคุม กำกับ ติดตามด้านคุณภาพและมาตรฐานของรถให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายที่ขึ้นทะเบียนหน่วยปฏิบัติการในระบบ รวมทั้งสิ้น 60 หน่วยปฏิบัติการ มีรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 215 คัน


ทั้งนี้ ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ เป็นผู้ดำเนินโครงการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบ เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้ตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (ALS) เมื่อเดือนก.ค.ที่ผ่านมา มีหน่วยงานเครือข่ายที่นำรถเข้ารับการตรวจจำนวน 141 คัน ซึ่งผลการตรวจรับรองอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึงตัวรถ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สามารถออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้ สำหรับวันนี้เป็นการตรวจรับรองรถฯระดับพื้นฐาน (BLS) อีกกว่า 80 คัน ซึ่งประกอบด้วย การตรวจลักษณะรถ อุปกรณ์ช่วยชีวิต อุปกรณ์ในการให้ O2 อุปกรณ์ในการทำแผลและห้ามเลือด อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ และอุปกรณ์สำหรับการช่วยคลอดฉุกเฉิน


“ในช่วงเวลา 8 เดือนของปีนี้ มีผู้ใช้บริการรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินแล้วกว่า 7 หมื่นราย ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที แสดงให้เห็นว่าสมาชิกเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินยังสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเข้มแข็ง อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นรถการแพทย์ฉุกเฉินเปิดสัญญาณไฟขอให้หลีกทางให้รถ

ดังกล่าวก่อน เนื่องจากทุกนาทีมีค่า หากประชาชนได้รับอุบัติเหตุ บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถโทร.แจ้งได้ที่ศูนย์เอราวัณ 1669 เพื่อประสานรถฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมนำส่งโรงพยาบาลได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย” ผู้ว่าฯกทม.ระบุ

Shares:
QR Code :
QR Code