ตรวจสอบกิจกรรมวัดที่จัดสวดมนต์ข้ามปี

วัดที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2554

ในโครงการเปิดวัดวันอาทิตย์ ใกล้ชิดพระศาสนา

ตรวจสอบกิจกรรมวัดที่จัดสวดมนต์ข้ามปี 

ภาคกลาง

 

1. วัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี         – วันที่ 31 ธันวาคม 3 มกราคม 2554

                                                                        ปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมบารมี-สวดมนต์ข้ามปี

                                                                        ฟังธรรม, สาธยายพระไตรปิฎก,เจริญจิตตภาวนา 

                                                                          (ดาวน์โหลดกำหนดการ )

 

2.วัดเจริญธรรมาราม  เขตสายไหม  กทม.                  – วันที่ 31 ธันวาคม ทำวัตรเย็น เวลา 01.00 น.

                                                                        – วันที่ 1 มกราคม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

 

3. วัดชัยพฤกษ์มาลา  เขตตลิ่งชัน  กทม.                    – วันที่ 31 ธันวาคม ทำวัตรเย็น

                                                                        – วันที่ 1 มกราคม ทำบุญตักบาตร

 

4. วัดไผ่เหลือง  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี                   – วันที่ 31 ธันวาคม ทำวัตรเย็น,ปฏิบัติบูชา,

                                                                        – วันที่ 1 มกราคม ทำบุญตักบาตร

 

5.วัดสายไหม อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี                       – วันที่ 31 ธันวาคม สวดมนต์ข้ามปี, ปฏิบัติธรรม

 

6.วัดโบสถ์  อ.สามโคก  จ.ปทุมธานี                          – วันที่ 31 ธันวาคม สวดมนต์ข้ามปี, ปฏิบัติธรรม

 

7.วัดบางปลากด  อ.องครักษ์  จ.นครนายก                 – วันที่ 31 ธันวาคม บวชเนกขัมมบารมีปฏิบัติธรรมข้าม

                                                                          ปี 3 วัน 2 คืน

 

8.วัดบางแก้ว  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา                         – วันที่ 31 ธ.ค.15 ม.ค.2554สวดมนต์ข้ามปี

                                                                        ปฏิบัติธรรมเริ่มตั้งแต่, วันที่ 1 มกราคม ทำบุญตักบาตร

 

9. วัดเกาะแก้วคลองหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี           – วันที่ 31 ธันวาคม บวชเนกขัมมบารมีปฏิบัติธรรมข้าม

                                                                          ปี 3 วัน 2 คืน

                                                                        – เจริญพระพุทธมนต์ 7 ตำนาน

 

10.วัดบ้านในบน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี                        – วันที่ 31 ธันวาคม ปฏิบัติธรรม, สวดมนต์

 

11.วัดหนองตาเนิด  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี                     – วันที่ 31 ธันวาคม สวดมนต์ข้ามปี

 

12.วัดหลวงบดินทร์เดชา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี        – วันที่ 31 ธันวาคม สวดมนต์ข้ามปี

13.วัดภาษี ถ.เอกมัย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ                  (ดาวน์โหลดกำหนดการ)

14. วัดยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพฯ                    (ดาวน์โหลดกำหนดการ)

15. วัดราชนัดดารามวรวิหาร กรุงเทพฯ                       (ดาวน์โหลดกำหนดการ)

 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

1. วัดสระตะเฆ่ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา                  – วันที่ 31 ธันวาคม ปฏิบัติธรรม- สวดมนต์ข้ามปี

                                                                        – วันที่ 1 มกราคม ทำบุญตักบาตร,ทำบุญอุทิศ,ทอดผ้าป่า

 

2. วัดโคกศรีษะเกษ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา           – วันที่ 31 ธันวาคม บวชเนกขัมมบารมีถวายในหลวง,

                                                                        สวดมนต์,ทอดผ้าป่า

 

3. วัดท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา                       – วันที่ 31 ธันวาคม สวดมนต์เย็น เวลา 01.00 น.

                                                                        – วันที่ 1 ม.ค. ทำบุญตักบาตร

 

4. วัดพิศาล อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น                             – วันที่ 31 ธันวาคม ปฏิบัติธรรม,ทอดผ้าป่า

                                                                          วันที่ 1 ม.ค. ทำบุญตักบาตร

 

5. วัดขุนพรหมดำริ(บ้านอุปราช)อ.เมือง จ.มหาสารคาม วันที่ 31 ธันวาคม ปฏิบัติธรรม, สวดมนต์

                                                                                    – วันที่ 1 มกราคม ทำบุญตักบาตร

 

6. วัดทุ่งรังษี อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด                          – วันที่ 31 ธันวาคม ปฏิบัติธรรม, สวดมนต์,ยกช่อฟ้าศาลา

                                                                        – วันที่ 1 มกราคม ทำบุญตักบาตร

 

7. วัดป่าตถตาราม อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด                      – วันที่ 31 ธันวาคม ปฏิบัติธรรม, สวดอิติปิโส 108

 

8. วัดดอกจานรัตนาราม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์                – บวชเนกขัมมบารมีวันที่ 16 ธ.ค.- 2 ม.ค. 2554

                                                                        สวดมนต์ข้ามปี,โครงการ ส่วงเมา เซาประมาท

                                                                        รณรงค์ไม่ประมาทในช่วงปีใหม่,                                                      

                                                                        วันที่ 1 มกราคม ทำบุญตักบาตร

 

9. วัดบูรพาภิรมย์ อ.ส่องดาว จ.สกลนคร                    – บวชเนกขัมมบารมีวันที่ 291 ม.ค. 2554

                                                                        – สวดมนต์ข้ามปี, เจริญพระพุทธมนต์ถวายในหลวง

 

ภาคเหนือ

 

1. วัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่                          – วันที่ 31 ธันวาคม เจริญพระพุทธมนต์รับปีใหม่

 

2. วัดบ้านขุน อ.ฮอด จ.เชียงใหม่                              – วันที่ 31 ธันวาคม เจริญพระพุทธมนต์รับปีใหม่

 

3. วัดกำแพงมณี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก                – วันที่ 31 ธันวาคม สวดมนต์ข้ามปีเริ่ม

                                                                           เวลา 20.00 น.- 24.00 น.

 

4. วัดท่าเกษม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย                      – วันที่ 31 ธันวาคม เจริญชัยมงคลคาถาข้ามปี ย่ำฆ้อง-กลอง

                                                                        ทำบุญตักบาตรปล่อยนก-ปล่อยปลา

 

5. วัดสบลืน อ.วังเหนือ จ.ลำปาง                               – วันที่ 31 ธันวาคม สวดมนต์ภาษาพื้นเมือง,บารมี 30 ทัศน์,

                                                                          เจริญชัยมงคลคาถา เริ่มเวลา 20.00 น.

                                                                        – วันที่ 1 มกราคม ทำบุญตักบาตร    

 

6. วัดปงหอศาล อ.แม่ทะ จ.ลำปาง                            – วันที่ 31 ธ.ค.เวลา 19.00 – 20.00 น. ทำวัตรเย็น

                                                                          สวดมนต์ 12 ตำนาน-ฟังธรรม,

                                                                        – เวลา 24.00 น. เจริญชัยมงคลคาถา ลั่นระฆัง 3 จบ    

                                                                        จากนั้นสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร               

                                                                        – วันที่ 1 มกราคม ทำบุญตักบาตร

                                                                        เวลา 09.00 น.พิธีตานหลัวหิงพระเจ้า,ทานข้าวหลาม,

                                                                        ถวายภัตตาหารเพล

 

7. วัดป่าไม้แดง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่                 วันที่ 31 ธ.ค. 

                                                                        – เวลา 18.30 น.ไหว้พระสวดมนต์/สมาทานเบญจศีล/

                                                                          เจริญภาวนา/แผ่เมตตา

                                                                        – เวลา 21.00 น.พิธีสะเดาะนพเคราะห์ จุดเทียนบูชา

                                                                          ปล่อยโคมไฟ 99 ลูก

                                                                        – เวลา 23.30 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์บทพุทธคุณข้ามปี

                                                                        – เวลา 24.00 น.เจริญสมาธิ/แผ่เมตตา

                                                                        – เวลา 01.00 น. พรมน้ำพระพุทธมนต์

                                                                        วันที่ 1 ม.ค.

                                                                        – ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

                                                                        – เวลา 09.00 น. พิธีทำบุญสืบชะตาหลวง, ปล่อยปลา

 

ภาคใต้

1. วัดประชุมโยธี อ.เมือง จ.พังงา                              – วันที่ 31 ธันวาคม เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี

 

2. วัดพระพรหม อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช          วันที่ 31 ธ.ค.

                                                                        – เวลา 08.00 น.อุบาสก-อุบาสิกา บวชเนกขัมมบารมี

                                                                        – เวลา 18.00 น. สวดมนต์/เจริญภาวนา/ฟังธรรม –

                                                                        – เวลา 01.00 น. สวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร

                                                                        วันที่ 1 ม.ค. ปฏิบัติธรรม

 

3. วัดท่าเรือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต                                   – วันที่ 31 ธันวาคม เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี

 

4. อาศรมสุญญตา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์          – วันที่ 31 ธันวาคม เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี

 

5. วัดขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร                              – วันที่ 31 ธันวาคม

                                                                        – เวลา 23.00 น. เจริญพระพุทธมนต์

                                                                        – เวลา 24.00 น. เจริญชัยมงคลคาถา/ลั่นฆ้อง,กลอง,ระฆัง

                                                                        – วันที่ 1 ม.ค. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

 

 

Update:23-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code