ดูแลสุขภาพเด็กเล็กช่วงอากาศหนาวเย็น

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ดูแลสุขภาพเด็กเล็กช่วงอากาศหนาวเย็น thaihealth


แฟ้มภาพ


          จังหวัดหนองคาย เข้มดูแลสุขภาพเด็กเล็กช่วงอากาศหนาวเย็นอีกรอบ เทศบาลหนองคาย เข้มดูแลนักเรียนในสังกัดหลังจากที่อากาศหนาวเย็นอย่างรวดเร็วอีกรอบ รวมทั้งให้ออกกำลังกาย ตรวจสุขภาพนักเรียน ทุกเช้า และเสริมผ้าห่มกันหนาว โดยเฉพาะโรงเรียนเทศบาล 4 ที่มีศูนย์เด็กเล็กและนักเรียนระดับอนุบาลกว่า 500 คน


          จากการที่ช่วงนี้อากาศที่จังหวัดหนองคายได้กลับมาหนาวเย็นอย่างรวดเร็วอีกรอบ อุณหภูมิในช่วงเช้าภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว เหลือเพียง 17 องศาเซลเซียส ทางเทศบาลเมืองได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลสุขภาพนักเรียนเป็นพิเศษ นายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ได้สั่งการให้สำนักการศึกษา ที่ดูแลโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 4 แห่ง รวมทั้งศูนย์เด็กเล็กอีก 1  แห่ง ที่อยู่ภายในโรงเรียนเทศบาล 4 ให้เข้าไปดูแลสุขภาพนักเรียนอย่างใกล้ชิดทุกวัน และให้ร่วมกับกองงานสาธารณสุขของเทศบาลเมืองหนองคาย ออกตรวจสุขภาพนักเรียนและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะโรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน ที่มีเด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็กและนักเรียนระดับอนุบาล กว่า 500 คน ได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ


          โดยในช่วงเช้าที่มีการเข้าแถวหน้าเสาธง ก็จะให้ครูและนักเรียนร่วมกันออกกำลังกายประกอบเพลงยาวนานขึ้น โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ช่วงเช้ามีอากาศหนาวเย็น นอกจากนี้ยังให้ครูและครูพี่เลี้ยงได้ตรวจสุขภาพนักเรียนเบื้องต้นทุกวัน หากพบนักเรียนป่วยเป็นไข้หวัดก็จะให้พักรักษาตัว เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่ไปติดเด็กนักเรียนร่วมชั้นคนอื่น ๆ อีกทั้งยังได้มีการเสริมผ้าห่มกันหนาวให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน พร้อมกำชับผู้ปกครองให้ดูแลให้นักเรียนสวมเสื้อผ้ากันหนาวมาโรงเรียน และยังอนุญาตให้สามารถสวมกางเกงขายาวมาโรงเรียนได้

Shares:
QR Code :
QR Code