ดูแลฟันบุตรหลานตั้งแต่ฟันน้ำนมยังไม่ขึ้น

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ดูแลฟันบุตรหลานตั้งแต่ฟันน้ำนมยังไม่ขึ้น thaihealth


แฟ้มภาพ


สุขภาพฟันของคนไทยดีขึ้น พร้อมแนะนำผู้ปกครองอยากให้บุตรหลานมีสุขภาพฟันที่ดี ต้องเริ่มดูแลตั้งแต่ฟันน้ำนมยังไม่ขึ้น


แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงภาพรวมสุขภาพฟันของคนไทยในขณะนี้ว่า มีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยวัดจากสุขภาพฟันของเด็ก แต่เดิมจะพบว่าเด็กมีฟันน้ำนมผุมากกว่าร้อยละ 70 ปัจจุบันลดลงเหลือร้อยละ 50 ซึ่งเยาวชนที่มีฟันน้ำนมผุ มีความเสี่ยงที่จะทำให้การฟันผุส่งผลไปถึงฟันแท้ที่จะขึ้นถัดจากฟันน้ำนมนั้นด้วย ดังนั้นพ่อแม่ควรดูแลฟันบุตรหลานตั้งแต่ที่ฟันน้ำนมยังไม่ขึ้น 


อธิบดีกรมอนามัย กล่าวด้วยว่า หากประชาชนดูแลสุขภาพฟันเป็นอย่างดีแล้ว จะไม่ต้องเข้าสู่การรักษา การสูญเสียฟัน ไม่ต้องใช้ฟันทดแทน และที่สำคัญในการรับประทานอาหาร เมื่ออยู่ในช่วงวัยผู้สูงอายุ ที่มีน้ำลายน้อยลง หากฟันผุ หรือฟันไม่ครบทุกซี่ เวลากัดและเคี้ยวอาหารอาจจะไม่ละเอียด แล้วอาจหลุดลอดผ่านช่องฟันลงไปก่อให้เกิดอันตรายได้

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ