‘ดื่ม-ใช้น้ำ’ หน้าแล้งเสี่ยงสูงสารพัดโรค

‘ดื่ม-ใช้น้ำ’ หน้าแล้งเสี่ยงสูงสารพัดโรค   thaihealth


สสจ.มหาสารคามเตือน ปชช.บริโภคอุปโภคน้ำที่ไม่สะอาดในช่วงหน้าแล้งเสี่ยงสูงติดเชื้อโรคสารพัดที่มากับน้ำสกปรก เตือนประชาชนนำน้ำสะอาดมาใช้ในการอุปโภคบริโภค หลังหลายพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำกิน-น้ำใช้ในช่วงภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ อาจส่งผลติดเชื้อโรคจากการบริโภคน้ำที่ไม่สะอาดได้


น.พ.คิมหันต์ ยงรัตนกิจ สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า หน้าแล้งเสี่ยงสูงสารพัดอันตรายโรคระบาดที่มากับน้ำสกปรก ประชาชนควรนำน้ำสะอาดมาใช้ในการอุปโภคบริโภค หลังหลายพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำกิน-น้ำใช้ช่วงภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ จังหวัดมหาสารคามประสบภัยแล้งในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคและบริโภค ทำให้ประชาชนบางส่วนต้องอาศัยน้ำจากบ่อน้ำสาธารณะหรือน้ำบาดาลมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน


ซึ่งน้ำดังกล่าวไม่ได้ผ่านระบบทำความสะอาดที่ได้มาตรฐาน อาจมีเชื้อโรคหรือสิ่งสกปรกปนเปื้อน หากประชาชนนำไปบริโภคจะเกิดความเสี่ยงเจ็บป่วยจากโรคติดต่อในระบบทางเดินอาหาร โรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ บิด ไทฟอยด์ และหากดื่มน้ำในพื้นที่แหล่งเกลือ สูบน้ำเค็มใต้ดินมาดื่มจะทำให้เป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยประชาชนจะต้องคำนึงถึงความสะอาดปลอดภัยของน้ำที่จะนำมาใช้ในการอุปโภคและบริโภค โดยเน้นเลือกใช้ที่มีกลิ่นหรือสีที่ปกติ หากเป็นน้ำบ่อที่มีความขุ่นจะต้องแกว่งด้วยสารส้มให้ตกตะกอน ผ่านการกรองด้วยผ้าขาวบางหรือผ่านเครื่องกรองน้ำก่อนนำน้ำไปต้มให้เดือดก่อนนำมาดื่ม ไม่ควรนำน้ำจากบ่อดินตามธรรมชาติมาดื่มทันที


สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงฤดูร้อนเชื้อแบคทีเรียและจุลินทรีย์จะเติบโตเร็วกว่าปกติ ในแต่ละปีประชาชนจังหวัดมหาสารคามต้องเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินอาหารมากกว่าปีละ 2,800 ราย สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการดื่มน้ำที่ไม่สะอาด ดังนั้นการที่ประชาชนจะนำน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ มาอุปโภคและบริโภค จะต้องมั่นใจว่าเป็นน้ำที่สะอาด ภาชนะที่ใส่น้ำควรดูแลทำความสะอาดให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค และในภาวะแล้งนี้จะต้องใช้น้ำอย่างประหยัด มีปัญหาในการทำน้ำให้สะอาดก่อนนำไปใช้สามารถปรึกษาและขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลทุกแห่ง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามได้ในทุกวันและเวลาราชการ


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code