ดึงเยาวชนจราจร สร้างเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

      นักเรียนชั้นมัธยมต้นโรงเรียนวัดปากสมุทรร่วมกันจัดกิจกรรมจราจรสดใสหัวใจสีเขียว เพื่อปลูกฝังให้รุ่นน้องปฏิบัติตามกฎจราจร


/data/content/25924/cms/e_bkoqtuwz2469.jpg


       นายพลเสฏฐ์ เลาหกรรณวนิช ประธานโครงการข่ายลดอุบัติเหตุทางถนนระดับเยาวชน กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนร่วมกับนักเรียนชั้น ม.ต้น ร.ร.วัดปากสมุทร ได้จัดกิจกรรมจราจรสดใสหัวใจสีเขียว ภายใต้โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนระดับเยาวชน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. ที่ ร.ร.วัดปากสมุทร ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เพื่ออบรมให้ความรู้กับรุ่นน้องให้ปฏิบัติตามกฎจราจร และใช้รถใช้ถนนได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งศึกษาพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของชาวบ้านในพื้นที่เพื่อขจัดการทำผิดและนำแบบอย่างที่ดีของผู้ใหญ่มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน


       จากนั้นนักเรียนรุ่นพี่ชั้น ม.ต้น ได้นำนักเรียนรุ่นน้องชั้น ป.4-6 ร.ร.วัดปากสมุทรรวม 60 คนลงพื้นที่ตามจุดต่างๆ ใน ต.แหลมใหญ่ รวม 6 จุด เช่นบริเวณแยกเข้าวัดปากสมุทรและแยกทางเข้าวัดประทุมคณาวาส เชิงสะพานสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า เป็นต้น เพื่อสำรวจการใช้พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนจากสถานการณ์จริง


      ด.ช.สุวัฒน์ บ้านเกาะสมุทร และ ด.ช.คณาวุฒิ เดชะบุญ คณะทำงานโครงการจราจรสดใสหัวใจสีเขียว กล่าวว่า ตนได้ทราบข่าวอุบัติเหตุจากสื่อมวลชนต่างๆ บ่อยครั้ง ซึ่งตนไม่อยากให้เกิดกับเพื่อนๆ หรือคนในครอบครัว จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้กับรุ่นน้องให้ปฏิบัติตามกฎจราจร รวมทั้งให้น้องๆ ไปลงพื้นที่สำรวจจำนวนผู้ขับขี่, สภาพถนน, พฤติกรรมการขับขี่, จำนวนผู้ขับขี่ที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้รุ่นน้องสร้างความรู้จากประสบการณ์จริง อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความกระตือรือร้นเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎจราจร จากนั้นจะนำผลการศึกษาถึงจุดเสี่ยงที่ได้ไปมอบให้ อบต.แหลมใหญ่ดำเนินการต่อไป


 


  


       ที่มา: เว็บไซต์บ้านเมือง


       แฟ้มภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code