ดาวน์โหลดหนังสือ ‘เรียนรู้คุณค่าแห่งชีวิต’ ฟรี

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สถาบันอาศรมศิลป์


ดาวน์โหลดหนังสือ 'เรียนรู้คุณค่าแห่งชีวิต' ฟรี thaihealth


ชวนดาวน์โหลดหนังสือ "เรียนรู้คุณค่าแห่งชีวิต" ฟรี


สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เชิญชวนผู้รักการเรียนรู้ดาวน์โหลดฟรี หนังสือ "เรียนรู้คุณค่าแห่งชีวิต" ที่เว็บไซต์อาศรมศิลป์  http://www.arsomsilp.ac.th/book-lifeislearning/ โดยหนังสือดังกล่าวนำเสนอแนวคิดการเรียนรู้ โดยใช้หัวใจ สมอง และสองมือ ผ่าน 6 บทความสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย 

Shares:
QR Code :
QR Code