ดันร่าง พรบ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ

          เด็กเยาวชนเชียร์ สนช.โหวตผ่านร่าง พรบ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หลังรอมานานกว่า11ปีหวังเป็นของขวัญวันเด็ก ช่วยเด็กเยาวชนทุกกลุ่มรู้เท่าทันสื่อ เพิ่มพื้นที่สื่อปลอดภัยสร้างสรรค์


/data/content/27011/cms/e_bdmpqtvxy128.jpg


         นายพรรณเชษฐ  ศรีเทพ ผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเด็กเปลี่ยนโลก นำกลุ่มนักเรียน นักศึกษา จากเครือข่ายสื่อเด็กเปลี่ยนโลกและมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา กว่า 30 คน  เข้าพบ นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์  ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อขอบคุณและให้กำลังใจการทำหน้าที่ของกรรมาธิการ และเรียกร้องผ่านไปยังสมาชิก สนช. ให้ร่วมโหวตผ่าน ร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯในวันนี้  เพื่อเป็นเครื่องมือปกป้องเด็กและเยาวชนจากสื่อล่อลวง


        นายพรรณเชษฐ  กล่าวว่า ด้วยความพยายามผลักดันให้เกิด พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดระยะกว่า11 ปี ในช่วงของการบริหารประเทศมากถึง7 รัฐบาล อีกทั้งองค์กรภาคประชาสังคมมากว่า 76 องค์กร ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนและผลักดัน โดยหวังว่ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะทำให้เด็ก เยาวชน ครอบครัว รวมไปถึงชุมชนได้มีสื่อดีๆเพิ่มขึ้น มีช่องทางการเข้าถึงสื่อมากขึ้น ทั้งสื่อมวลชน และสื่อชุมชน สื่อจะมีเนื้อหาและคุณค่าหลากหลายเหมาะกับเด็กและเยาวชนมากขึ้น/data/content/27011/cms/e_bcegjkoz3458.jpg


         "เครือข่ายต้องขอบคุณคณะกรรมาธิการ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อฯ ที่มีนายวัลลภ หรือครูหยุย เป็นประธาน และทราบว่าวันนี้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวจะเข้าสู่ ที่ประชุม สนช. ซึ่งในชั้นการพิจารณาของกรรมาธิการ ได้มีทั้งตัวแทนจากภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตลอด แสดงให้เห็นว่า สนช.ได้เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมจากประชาชน  และการพิจารณาในวาระ 2-3 นี้ เครือข่ายฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากสมาชิก สนช.ทุกท่านเพื่อมอบเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสวันปีใหม่  และวันเด็กที่จะมาถึงนี้" นายพรรณเชษฐ กล่าว


          นายพรรณเชษฐ กล่าวด้วยว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคงภารกิจสำคัญไว้6ประการ คือ 1.รณรงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 2.ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อ 3.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกพื้นที่ 4.ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิจัยพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อ 5.ส่งเสริมบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆของรัฐ ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ 6.ดำเนินการและส่งเสริมให้มีการกระจายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อทำให้เกิดการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง


 


 


 


          ที่มา: เว็บไซต์บ้านเมือง


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


 

Shares:
QR Code :
QR Code