ซูเปอร์ แม่ พ่อ พอแล้วเหล้าเบียร์ งดเหล้าเข้าพรรษา

ครอบครัวเป็นฐานสำคัญที่จะต้องมุ่งเน้นให้กลับมาตระหนักถึงความสำคัญของการงดเหล้า เด็กชวนพ่อแม่เลิก พ่อแม่รู้พิษภัยแล้วเลิก ก็จะเป็นสิ่งที่จะไปชักจูงคนอื่นให้เลิกได้อีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code