ซอฟต์ สกิล..ทักษะสำคัญของวัยรุ่น

ที่มา : หนังสือคู่มือประจำวัย รับมือยังไงกับวัย 18      


ซอฟต์ สกิล..ทักษะสำคัญของวัยรุ่น thaihealth


แฟ้มภาพ


              ผลสำรวจเว็บไซต์ LinkedIn เว็บไซต์สื่อกลางสำหรับการสมัครงาน เปิดเผย 5 อันดับ ซอฟต์ สกิล (Soft Skills)  ทักษะของความสามารถทางสังคม ที่หนุ่มสาวในยุคนี้ควรลับคม ได้แก่


               1. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)


               ทักษะนี้ไม่ได้มีประโยชน์แค่กับคนทำงานศิลปะหรือคนทำงานสร้างสรรค์เท่านั้น แต่ความคิดสร้างสรรค์สามารถนำไปใช้ได้กับงานทุกสาขาวิชาชีพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับผลงาน รวมถึงยังช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของตัวเราได้เสมอ


               2. ความสามารถในการโน้มน้าวใจ (Persuasion)


               ทักษะในการสื่อสารสำคัญมากในโลกยุคต่อไป แม้หุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่ทักษะในเชิงฝีมือหลายๆ ด้าน แต่ไม่ว่าอย่างไรหุ่นยนต์ก็ยังคงไม่สามารถสื่อสารได้แบบมนุษย์ โดยเฉพาะการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ ซึ่งหลายครั้งต้องใช้ไหวพริบ ภาษากาย ที่มากไปกว่าภาษาพูด เพื่อโน้มน้าวให้ผู้อื่นเชื่อ หรือเห็นด้วยกับเรา


               3. การทำงานร่วมกัน (Collaboration)


               ความราบรื่นของทีมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนในทีมมีการทำงานที่สอดคล้องกัน มีทัศนคติที่ไปในทางเดียวกัน ที่สำคัญคือคนในทีมต้องมีความเห็นอกเห็นใจและมีน้ำใจให้กับทีมในอนาคต ทักษะเหล่านี้จะจำเป็นอย่างยิ่งเพราะมันจะทำให้งานเกิดความราบรื่น เกิดปัญหาน้อยลง


               4. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (Adaptability)


               โลกยุคใหม่คือโลกที่เปลี่ยนแปลงในอัตราเร่ง มันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ทั้งวิถีชีวิต การทำงาน ทัศนคติ ค่านิยม รวมถึงเทคโนโลยีหลายๆ อย่าง ซึ่งการอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วนี้ เราควรจะต้องมีทักษะในการปรับตัวที่ดี เพื่อเราจะได้ตามโลกได้ทัน และเรียนรู้ไปกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น


               5. การจัดการเวลา (Time Management)


               วินัยและทักษะการบริหารเวลาเป็นเรื่อง ที่ไม่เคยตกยุค การจัดการเลาของตัวเองคือความสำคัญอันดับต้นๆ ในการก้าวไปสู่ความสำเร็จ แม้คนเราเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน แต่คนที่สามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองและองค์กรได้มากกว่าอย่างแน่นอน

Shares:
QR Code :
QR Code