ช่วงหยุดยาว เตรียมสุขภาพให้พร้อมก่อนเดินทาง

ที่มา: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการแพทย์


ช่วงหยุดยาว เตรียมสุขภาพให้พร้อมก่อนเดินทาง thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมการแพทย์แนะประชาชนเตรียมความพร้อมสุขภาพก่อนออกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ หลีกเลี่ยงดื่มสุราคลายหนาวเพราะอาจทำให้ช็อกและเสียชีวิตได้


นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประชาชนส่วนใหญ่มักเลือกออกเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ เพื่อชมความงดงามของธรรมชาติและพักผ่อนหลังจากที่ทำงานมาตลอดทั้งปี  ตลอดจนกลับไปเยี่ยมพ่อแม่หรือบุคคลที่เคารพรัก ดังนั้น จึงขอให้เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพก่อนการเดินทาง รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอด้วยการทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำมากๆ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนออกเดินทาง หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วยเป็นไข้หวัด และไม่ควรใช้ของร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อน ควรอยู่ในที่ซึ่งมีอากาศถ่ายเท และไม่เข้าไปบริเวณที่มีผู้คนแออัด หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา นอกจากนี้ ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ธรรมดานาน 15-20 วินาที เพื่อป้องกันการสัมผัสกับเชื้อโรคที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ราวบันได ลูกบิด ประตู แก้วน้ำ เป็นต้น


ทั้งนี้ หากท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงหรืออากาศหนาวมากๆ ควรดูแลร่างกายให้อบอุ่น อยู่เสมอ ด้วยการสวมเสื้อผ้าหนาๆ สวมถุงมือถุงเท้าและสวมหมวก หลังอาบน้ำ ควรทาโลชั่น หรือครีมบำรุงผิว กรณีที่มีปัญหาริมฝีปากแตกควรทาด้วยลิปบาล์ม สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องเตรียมยาไปทานตามที่แพทย์สั่ง หากเดินทางไปเที่ยวหรือพักผ่อนในสถานที่ที่อากาศหนาวเย็น ขอย้ำว่าไม่ควรดื่มสุราแก้หนาว หากดื่มสุราในปริมาณมาก ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะกดประสาทส่วนกลางทำให้มีอาการเมา อาจทำให้หลับโดยไม่รู้สึกตัว และหากไม่มีเครื่องนุ่งห่มให้ความอบอุ่นร่างกายเพียงพออาจทำให้เกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันและเสียชีวิตได้

Shares:
QR Code :
QR Code