ชู 3 แนวคิด หนุนความรู้สุขภาพ

กรมอนามัยร่วมศธ.ลดเวลาเรียนเด็กหนุนสร้างคู่มือ-สมาร์ตเทรนเนอร์ ด้วย 3 แนวคิด 


ชู 3 แนวคิด หนุนความรู้สุขภาพ thaihealth


แฟ้มภาพ


นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่าในส่วนของกรมอนามัยได้เข้าร่วมด้านสุขภาพ โดย ศธ.ขอความร่วมมือ 3 ประเด็น คือ 1.การเพิ่มแหล่งเรียนรู้นอกและในโรงเรียน เช่น การเข้าไปร่วมจัดกิจกรรมในโรงเรียน หรือการจัดให้สถานบริการทั้งในโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นแหล่งเรียนรู้ตามที่เด็กสนใจแต่เน้นให้เกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง เช่น การทำคลอด การดูแล ผู้ป่วย เป็นต้น


อธิบดีกรมอนามัย กล่าวต่อว่า 2.การผลิตคู่มือที่เหมาะสม โดยมีการสร้างคู่มือจากกรมต่างๆ รวม 37 ชุด และส่งมอบให้ ศธ.ไปดำเนินการต่อรวมทั้งการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ ในการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา เป็นต้น 3.ความร่วมมือในด้านวิทยากร หรือสมาร์ตเทรนเนอร์ โดยจะทำงานร่วมกันระหว่างสมาร์ตติวเตอร์ ซึ่งเป็นศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการคัดเลือกมาร่วมทำงานในแต่ละพื้นที่เขตการศึกษาด้วยกัน โดยสมาร์ตเทรนเนอร์จะช่วยในการหารูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงวัย และเหมาะสมกับพื้นที่ โดยแบ่งช่วงวัย เช่น ประถม 1-3 ประถม 4-6 และมัธยม 1-3 เป็นต้น เพราะความสนใจของเด็กแต่ละช่วงวัยมีความแตกต่างกัน โดยเน้นว่าเป็นการทำกิจกรรมตามที่เด็กสนใจ สอนโดยไม่สอนแต่ให้เรียนรู้เอง ซึ่งจะให้คำแนะนำเพื่อให้ศึกษานิเทศก์นำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรม โปรแกรมที่เหมาะสมกับเด็กต่อไป


"นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพิ่งเริ่มทำงานไปเมื่อช่วงต้นเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งยังต้องใช้เวลาในการประเมินผลและติดตามการทำงาน แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบอยู่แล้ว ซึ่งเบื้องต้นมีโรงเรียนนำร่องในสังกัด สพฐ. 3,800 แห่ง คาดว่าในช่วงเดือน ก.พ.2559 จะสามารถเริ่มประเมินและคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบได้ เพื่อนำวิธีการ รูปแบบกิจกรรมที่ทำให้เกิดทักษะชีวิตที่ห่างไกลโรคมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นที่อื่นๆ" นพ.วชิระกล่าว


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด 

Shares:
QR Code :
QR Code