ชูไทยเฮลท์เดย์รัน ต้นแบบงานวิ่งยุคนิวนอร์มอล

ที่มา : มติชน


ชูไทยเฮลท์เดย์รัน ต้นแบบงานวิ่งยุคนิวนอร์มอล thaihealth


แฟ้มภาพ


ชู "ไทยเฮลท์ เดย์ รัน 2020" ต้นแบบงานวิ่งยุค New Normal


ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ 1 เปิดเผยว่า กิจกรรมเดิน-วิ่ง "ไทยเฮลท์ เดย์ รัน 2020" ครั้งที่ 9 ภายใต้คำขวัญ "วิ่งสู่ชีวิตใหม่" ที่ตรงกับวันครบรอบก่อตั้ง สสส. 19 ปี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ที่สนามศุภชลาศัย ถือเป็นการผนึกกำลังร่วมกันยกระดับการจัดงานวิ่ง โดยจำลองมาตรการจัดงานวิ่งในรูปแบบนิวนอร์มอล ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่มีมาตรการเข้มงวดและส่งเสริมให้นักวิ่งเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการจัดงานที่ปลอดภัย เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ผู้จัดกิจกรรมวิ่งทั่วประเทศ และนักวิ่งเตรียมพร้อมร่างกายลงสู่สนามโดยคำนึงถึงบริบทชีวิตวิถีใหม่ รวมทั้งฟื้นฟูการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของคนไทย


ขณะที่ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า กิจกรรมนี้ได้ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะปลุกช่วยพลังคนไทยให้ลุกขึ้นมามีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ และสร้างเสริมสุขภาพกันอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง หวังเป็น อย่างยิ่งว่าการจำลองการจัดงานที่มีการนำใช้มาตรฐานนี้จะเป็นหัวใจสำคัญที่ผู้จัดกิจกรรมและนักวิ่งต้องยึดถืออย่างเคร่งครัด ซึ่งจะช่วยสร้างค่านิยมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพให้แก่คนไทยมีสุขภาวะวิถีใหม่

Shares:
QR Code :
QR Code