ชุมชน ‘ป้อมหก’ รับรางวัลปลอดขยะดาวรุ่ง

ชุมชนป้อมหก แบบอย่างการจัดตั้งธนาคารขยะ ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ลดปัญหาในชุมชน


ชุมชน 'ป้อมหก' รับรางวัลปลอดขยะดาวรุ่ง thaihealth


นายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เปิดเผยว่า ชุมชนป้อมหกมีพื้นที่ส่วนหนึ่งติดที่ดินรถไฟ และมีปัญหาขยะ ซึ่งคนใน ชุมชนต้องการให้เทศบาลแก้ปัญหาขยะ คูระบายน้ำ และการศึกษาของเด็กเยาวชน เทศบาลจึงร่วมกับองค์กรในชุมชนแก่ปัญหาจนสามารถลดปริมาณขยะลงได้


น.ส.คณิษญา ผอมเอียด กรรมการศูนย์เรียนรู้การจัดการปัญหาขยะชุมชนป้อมหก กล่าวว่า ชุมชนป้อมหกมีประชาชนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ ปัญหาที่ตามมา คือ ความไร้ระเบียบ ขยะเพิ่มขึ้น มีวิธีการกำจัดขยะไม่ถูกต้อง ใช้วิธีเผาสร้างมลพิษทางอากาศ กลิ่นเหม็น นำไปสู่การเจ็บป่วยของคนในชุมชนเพิ่มขึ้นแล้ว และความขัดแย้งของคนในชุมชน ทำให้ชุมชนกลายสภาพเป็นสลัม นับเป็นบาดแผลอันเจ็บปวดของคนป้อมหก


 "บัณฑิตอาสามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ลงพื้นที่เข้าไปชักชวนคนในชุมชนเข้าร่วมโครงการท้องถิ่นน่าอยู่กับสถาบันจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส.) ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส. จากนั้นเกิดการตั้งธนาคารขยะ ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลส่งผลให้ได้รับรางวัลชุมชนปลอดขยะดาวรุ่ง และชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน" น.ส.คณิษญา กล่าว


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

Shares:
QR Code :
QR Code