ชุมชนเมืองใหม่มาลัยทอง เปิด ศูนย์ชุมชนสุขภาวะ

ศูนย์ชุมชนสุขภาวะ

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2565 ที่ ชุมชนเมืองใหม่มาลัยทอง ซ.นิมิตใหม่ 22 เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย เครือข่ายสลัม 4 ภาค เครือข่ายศูนย์พัฒนาชุมชน รวม และภาคีเครือข่าย จัดพิธีเปิด “ศูนย์สุขภาวะชุมชน” ความร่วมมือของหน่วยงาน ในการสนับสนุนกลไกการพัฒนาสุขภาวะชุมชน เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางและคนในชุมชน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=314852

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ