ชุดสื่อสำหรับเด็ก เสริมสร้างพลังจิตใต้สำนึก

      ชุดสื่อเสริมสร้างพลังจิตใต้สำนึกหนูน้อยจิตใจเข้มแข็ง “อากาศดี ๆ ไม่ต้องมีบุหรี่”


ชุดสื่อสำหรับเด็ก เสริมสร้างพลังจิตใต้สำนึก thaihealth


      เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ได้เล็งเห็นว่า การป้องกันเยาวชนไม่ให้เป็นนักสูบหน้าใหม่นั้น จะต้องเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่อายุยังน้อย จึงได้ร่วมกับ ภก.ดร.พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร นักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กและการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Base Learning) น้านิดแห่งสโมสรผึ้งน้อย และครูชีวัน วิสาสะ จัดทำชุดสื่อเสริมสร้างพลังจิตใต้สำนึกที่จะปลูกฝังค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ให้กับเด็กปฐมวัย คือช่วงอายุระหว่าง 3-6 ขวบ


ชุดสื่อสำหรับเด็ก เสริมสร้างพลังจิตใต้สำนึก thaihealth


      ซึ่งชุดสื่อนี้ ประกอบด้วยหนังสือนิทาน “ปากไม่ว่าง” ที่จะให้เด็กเรียนรู้การปฏิเสธสิ่งไม่ดี โดยเฉพาะบุหรี่ที่จะสร้างผลเสียแก่ร่างกาย นอกจากนี้ ยังมีเพลง “อากาศดีดี” “นกสำลักควัน” และ “พุดเดิ้ลเซย์โน” ที่มาพร้อมท่าเต้นสนุก ๆ ให้เด็ก ๆ ได้ซึมซับการค่านิยมที่ไม่เอาควันบุหรี่เข้าสู่ร่างกาย และปิดท้ายด้วยแบบฝึกหัดชวนคิดที่คุณครูและผู้ปกครองสามารถให้เด็ก ๆ ได้ลงมือปฏิบัติในทักษะหลากหลายด้านที่นอกจากจะเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการคิด พูด และการใช้อวัยวะต่าง ๆ ให้คล่องแคล่วสมวัยแล้ว ยังได้ภูมิคุ้มกันเรื่องการไม่สูบบุหรี่ติดตัวไปด้วย


      ทั้งนี้ จะมีการเปิดตัวชุดสื่อนี้อย่างเป็นทางการในช่วงกลางเดือนมกราคม 2558


 


 


     ที่มา: เว็บไซต์เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่


     ภาพประกอบจากเว็บไซต์เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

Shares:
QR Code :
QR Code