ชี้เด็กเลี้ยงนมแม่ไอคิวสูงเด็กทั่วไป

วิจัยระบุมีไอคิวสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยหากเลี้ยงด้วยนมแม่อย่างเดียวจน 6 ขวบ

ชี้เด็กเลี้ยงนมแม่ไอคิวสูงเด็กทั่วไป 

หนังสือพิมพ์เดอะเฮรัลด์ฉบับออนไลน์รายผลการศึกษาล่าสุดซึ่งทีมนักวิจัยพบว่าเด็กทารกที่ถูกเลี้ยงด้วยนมมารดาอย่างเดียวโดยตลอดจะมีระดับสติปัญญาสูงกว่าเด็กทั่วไปที่ไม่ได้กินนมแม่หรือกินแต่ไม่ตลอด

 

ทั้งนี้เป็นการศึกษาติดตามผลในเด็กจำนวนทั้งสิ้น 14,000 คน ตั้งแต่ยังเป็นทารกจนถึงเมื่อพวกเขามีอายุ 6 และสิ่งที่ทีมนักวิจัยสามารถสรุปได้จากการศึกษานี้คือเด็กที่กินนมแม่โดยเฉพาะอย่างเดียวโดยไม่กินนมกระป๋องร่วมด้วยจะมีระดับไอคิวที่สูงกว่าเด็กทั่ว ๆ ไปอย่างมีนัยสำคัญ

 

โดยนักวิจัยกล่าวว่าเมื่อกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีอายุได้ 6 ขวบครึ่ง กลุ่มเด็กที่ถูกเลี้ยงด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวมาโดยตลอดจะมีระดับไอคิวโดยรวมสูงกว่าเด็กที่กินนมแม่ร่วมกับนมกระป๋องเฉลี่ยอยู่ที่ 5.9 เปอร์เซ็นต์

 

และหากแยกพิจารณาถึงระดับสติปัญญาเป็นส่วน ๆ พบว่าเด็กที่กินนมแม่เป็นประจำจะมีระดับคะแนนความฉลาดทางด้านการพูด (verbal intelligence) สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 7.5 แต้ม และมีระดับความฉลาดที่นอกเหนือไปจากเรื่องการพูด (non-verbal intelligence) สูงมาตรฐานถึง 2.9 แต้ม

 

สำหรับเรื่องผลของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และระดับสติปัญานั้นมีการวิจัยหลายอันที่ออกมาก่อนหน้านี้ระบุว่ามีความสัมพันธ์กัน แต่ก็มีข้อโต้แย้งเหมือนกันว่าแม่ที่เลือกเลี้ยงลูกด้วยนมตัวเองนั้นมักจะเป็นแม่ที่ฉลาดหรือมีระดับไอคิวสูงเป็นทุนอยู่แล้ว จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าการที่ลูกของพวกเขาฉลาดนั้นเป็นผลมาจากพันธุกรรมหรือว่าการเลี้ยงด้วยนมแม่กันแน่

 

แต่สำหรับการวิจัยล่าสุดซึ่งนำโดยทีมนักวิจัยในประเทศแคนาดานี้นักวิจัยกล่าวว่าการวิจัยของพวกเขาถูกออกแบบมาให้สามารถตัดปัจจัยอื่นๆ ที่อาจจะมีผลต่อความฉลาดของลูกได้ด้วย เป็นต้นว่าปัจจัยด้านระดับสติปัญญาของแม่เด็ก

 

ทีมนักวิจัยทำการศึกษาเด็กที่คลอดในโรงพยาบาลและคลินิกแม่และเด็กจำนวน 31 แห่งในประเทศเบลารุส ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศโปแลนด์และทางตอนใต้ของประเทศลัตเวีย และลิธัวเนีย โดยแม่จำนวนประมาณครึ่งหนึ่งของทั้งหมดเข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตั้งแต่แรกคลอดจนมีอายุได้ 6 ขวบ

 

ส่วนอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือเป็นกลุ่มควบคุมโดยแม่จะเลี้ยงตามปกติธรรมดาทั่ว ๆ ไปจะเลี้ยงด้วยนมแม่ก็ได้หรือจะไม่เลี้ยงก็สุดแท้แต่หลังจากการติดตามผลจนถึงตอนท้ายของการวิจัยแล้วนักวิจัยได้ทำการวัดระดับไอคิวของเด็กกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบที่ออกมาแบบมาโดยทีมที่ประกอบด้วยทั้งแพทย์และครู ยกตัวอย่างเช่นการวัดความสามารถในการอ่าน และเขียน

 

ศาสตราจารย์ ไมเคิล กราเมอร์ จากมหาวิทยาลัยแมคกริล เมืองมอนทรีอัล ประเทศแคนาดาผู้นำการวิจัยกล่าวว่า ในขณะที่การวิจัยอื่นๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้มักทำกันบนพื้นฐานของความเชื่อมโยงกันระหว่างการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และระดับสติปัญญาของเด็ก แต่การวิจัยของพวกเราถูกออกแบบมาเพื่อวัดผลของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อระดับสติปัญญาของลูกโดยตรง

 

ผลการวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ด้านจิตเวชศาสตร์ทั่วไป the archives of general psychiatry

 

 

 

  

 

ที่มา : สำนักข่าวต่างประเทศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

 

 

 

update 07-05-51

Shares:
QR Code :
QR Code