ชาวดอกลำดวนแสดงตนตั้งปณิธาน งดเหล้าเข้าพรรษา

ชาวดอกลำดวนแสดงตนตั้งปณิธาน งดเหล้าเข้าพรรษา ทำดีถวายแม่ของแผ่นดิน 

วันที่ 11 สิงหาคม 2555 ที่วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวงเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาได้จัดเวทีแสดงตนตั้งปณิธานงดเหล้าเข้าพรรษาทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ท่านสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ เป็นประธานในพิธี และผอ.สำนักพระพุทธศาสนา กล่าวรายงาน ทั้งนี้ในงานมีการแสดงธรรมเทศนาจากรองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องของการงดเว้นจากอบายมุขทั้งปวง โดยเฉพาะเรื่องของการรักษาศีลห้า มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คนซึ่งเป็นตัวแทนแต่ละอำเภอทั้ง 22 อำเภอเข้าร่วมแสดงตนตั้งปณิธานงดเหล้าเข้าพรรษาในครั้งนี้

จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวให้กำลังใจผู้เข้าร่วมทุกคน รวมถึงการนำกล่าวแผ่เมตตาและแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมทุกคนได้รับความอิ่มอกอิ่มใจกันถ้วนหน้า

ด้านนายจันทร์ โต๊ะสิงห์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จากช่วงงดเหล้าเข้าพรรษาที่ผ่านมา มีการจัดงานรณรงค์ลงนามงดเหล้าเข้าพรรษาทั่วทั้งจังหวัด โดยได้เน้นไปที่ตำบลและหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการงานศพและงานบุญประเพณีปลอดเหล้าที่ทางจังหวัดจัดขึ้นเมื่อปีที่แล้วกว่า 2800 หมู่บ้านนับเป็นการตื่นตัวและตอบสนองต่อนโยบายจังหวัดเป็นอย่างดี นับเป็นการขยายผลจากงานศพและงานบบุญประเพณีปลอดเหล้าที่ทำกับทั้งจังหวัด และประกาศชัยชนะไปแล้วก่อนหน้านี้ ทั้งนี้จะมีการติดตามผลการดำเนินงานและรวบรวมรายชื่อผู้ลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาทั้งจังหวัดต่อไป

 

 

ที่มา : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง โดย ธงชัย พูดเพราะ
Shares:
QR Code :
QR Code