ชวนโหลดคู่มือลดพุง-ลดโรค

ชวนดาวน์โหลดคู่มือลดพุง ลดโรค ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการลดน้ำหนักอย่างถูกต้อง


ชวนโหลดคู่มือลดพุง-ลดโรค thaihealth


นายสง่า ดามาพงษ์ นักโภชนาการเชี่ยวชาญอิสระ ที่ปรึกษากรมอนามัย และผู้ทรงวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงการเผยแพร่หนังสือ คู่มือ ลดพุง ลดโรค ว่า คู่มือดังกล่าวเป็นการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการลดน้ำหนักอย่างถูกต้อง ซึ่งจัดทำโดยโครงการส่งเสริมการรณรงค์และขยายผล ศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุงต้นแบบ สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ โดยภาวะน้ำหนักเกิน อ้วนลงพุงของคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความอ้วนถือเป็นสาเหตุของปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามมา อาทิ ความดันโลหิต โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง เป็นต้น โดยพบว่าประชากร 1 ใน 3 ที่มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไปเป็นโรคอ้วนลงพุง โดยมีประชากรที่รูปร่างท้วมอยู่ในระดับอ้วนถึง 17 ล้านคน


คู่มือดังกล่าวได้นำหลักวิชาการมาย่อยให้อ่านง่ายขึ้นและแบ่งแยกเป็นหัวข้อต่างๆ อย่างครบถ้วน เช่น อันตรายของโรคอ้วน สาเหตุของภาวะอ้วนลงพุง 3 อ. อารมณ์ อาหาร ออกกำลังกาย พิชิตโรคอ้วน การมีกิจกรรม ทางกาย เริ่มขยับอย่างไร วิธีการแกว่งแขน การบริหารร่างกายสไตล์ชาวออฟฟิศ และแรงบันดาลใจของผู้ที่สามารถลดน้ำหนักได้อย่างถูกวิธี เป็นต้น


องค์ความรู้ดังกล่าวได้รวบรวมมาจากหลายแหล่งทั้งกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายคนไทยไร้พุง โดยเปิดให้ประชาชนที่สนใจสามารถโหลดอ่านได้ฟรีที่เว็บไซต์ คู่มือ ลดพุง ลดโรค ฉบับประชาชน http://goo.gl/jmRrXF


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code