ชวนเยาวชนสร้างสรรค์พื้นที่ ‘อุตรดิตถ์ติดยิ้ม’

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


ชวนเยาวชนสร้างสรรค์พื้นที่ ‘อุตรดิตถ์ติดยิ้ม’ thaihealth


รองผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ จับมือ สสส. ชวน “ลุกขึ้นมา Live in Uttaradit”  มุ่งสร้างศูนย์กลางเรียนรู้ในพื้นที่ หนุนเด็ก 5,000 ชีวิตสู่นักสื่อสารสุขภาวะ ผลิตสื่อ-คิดอย่างสร้างสรรค์จากวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โชว์! เมืองเล็ก แต่ต้นทุนแข็งแรง


เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สถานีอุตรดิตถ์ติดยิ้ม (Hub2U) และพื้นที่เรียนรู้เครือข่ายอุตรดิตถ์ติดยิ้ม จ.อุตรดิตถ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายสุขภาพจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมจัดเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ลุกขึ้นมา Live in Uttaradit” นำวิถีชีวิต ศิลปะ และวัฒนธรรม ทั้งในท้องถิ่นและจากต่างประเทศ มาสร้างสรรค์ประโยชน์ด้านการเรียนรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และคนในสังคม กระตุ้นให้ผู้คนมีพลังลุกขึ้นมาสร้างคุณค่าและการเรียนรู้ให้แก่ชีวิต


ชวนเยาวชนสร้างสรรค์พื้นที่ ‘อุตรดิตถ์ติดยิ้ม’ thaihealth


นายภิภัช ประจันทร์เขต รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า จ.อุตรดิตถ์แม้จะเป็นเมืองเล็ก แต่มีต้นทุนที่แข็งแรง ขยายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กว่า 50 องค์กร เกิดเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนพื้นที่สร้างสรรค์ระดับจังหวัดร่วมกันภายใต้ชื่อ “สถานีอุตรดิตถ์ติดยิ้ม” (Hub2U) เชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชน และคนอุตรดิตถ์อย่างเป็นรูปธรรม การจัดงานครั้งนี้เป็นการนำเสนอกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มาจากวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของคนอุตรดิตถ์ ทุกคนได้มีส่วนร่วมลงมือทำ ยกระดับต้นทุนวิถีในท้องถิ่นให้เป็นการเรียนรู้สร้างสรรค์ ภายในงานยังมีศิลปินและนักกิจกรรมสร้างสรรค์จากประเทศญี่ปุ่น และมาเลเซีย มาร่วมสร้างสีสัน และขับเคลื่อนให้พื้นที่การเรียนรู้และพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของคนอุตรดิตถ์ได้ติดตั้งขึ้นอย่างมีคุณค่า สร้างประโยชน์ในการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


ชวนเยาวชนสร้างสรรค์พื้นที่ ‘อุตรดิตถ์ติดยิ้ม’ thaihealth


ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ กรรมการกำกับทิศทางแผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา สสส. กล่าวว่า สสส. สนับสนุนกระบวนการและปัจจัยแวดล้อมด้านระบบสื่อเพื่อสุขภาวะ ที่เชื่อมโยงและเสริมพลังเครือข่าย รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในท้องถิ่น เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดเป้าหมายร่วมในการสร้างระบบนิเวศสื่อเพื่อสุขภาวะ โดยใช้กระบวนการสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมพลังผ่านยุทธศาสตร์ 3 ดี คือ สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี จนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม กระบวนการสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์เป็นส่วนสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มี ทักษะเท่าทันสื่อ (Media Literacy) ความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) และความตื่นรู้ทางปัญญา


“การจัดเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้มครั้งนี้ หวังให้เกิดการต่อยอดและขยายผลให้พื้นที่สร้างสรรค์มีความยั่งยืนเพื่อเป็นปัจจัยแวดล้อมในการสร้างเสริมสุขภาวะ เกิดกระบวนการพัฒนาเยาวชนแกนนำภาคีเครือข่ายให้เป็นนักสื่อสารสุขภาวะ กว่า 5,000 คน ที่มีศักยภาพในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ และใช้สื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในหลายระดับเกิดเยาวชนจิตอาสามีส่วนร่วม 200 คน เกิดแผนการจัดโปรแกรมกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ชีวิตและชุมชนอย่างต่อเนื่อง” ดร.จิรพร กล่าว 


ชวนเยาวชนสร้างสรรค์พื้นที่ ‘อุตรดิตถ์ติดยิ้ม’ thaihealth


นางสาวชุติกาญจน์ ทิพย์เพ็ชร ตัวแทนเยาวชนอาสาสมัครจัดเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม กล่าวว่า เทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้มที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความภูมิใจในอาสาสมัครทุกคน ทั้งยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กๆ และครอบครัว มีพื้นที่เรียนรู้ใหม่ๆ ทั้งในชุมชนและจังหวัด มีทางเลือกใหม่ในการใช้ชีวิตให้รู้จักการเรียนรู้และแบ่งปันกัน ได้เห็นความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนจนเกิดเป็นนโยบายของจังหวัดในการขับเคลื่อนพื้นที่สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมขั้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกบุคคลและหน่วยงานที่มีหัวใจสร้างสรรค์มาร่วมกันขับเคลื่อน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรภาคธุรกิจ ชุมชน กลุ่มองค์กรอิสระ และเยาวชนในพื้นที่ ถือได้ว่าเป็นเทศกาลที่ทุกคนในจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมเป็นเจ้าภาพ และเป็นเจ้าของร่วมกันอย่างแท้จริง และเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาร่วมเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code