ชวนเที่ยวตลาดผักผลไม้อินทรีย์ภาษีเจริญ

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ชวนเที่ยวตลาดผักผลไม้อินทรีย์ภาษีเจริญ thaihealth


28 กันยายนนี้ ชวนไปซื้อผักผลไม้ปลอดสารที่ภาษีเจริญ


นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผอ.เขตภาษีเจริญ ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ม.สยาม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาคีเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เขต จะจัดตลาดนัด "ผัก ผลไม้ดีๆ @ภาษีเจริญพื้นที่สุขภาวะ" วันที่ 28 ก.ย.นี้ เวลา 08.00-15.00 น. ที่ลานหน้าสำนักงานเขต โดยจำหน่ายผลผลิตการเกษตรที่ผ่านตรวจสอบสารฆ่าแมลงตกค้าง โดยคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผักสุขภาพภาษีเจริญ มีผลิตภัณฑ์อาทิ ผักสุขภาพภาษีเจริญ มะพร้าวน้ำหอมภาษีเจริญ สวนมะม่วงภาษีเจริญ สวนมะนาวน้ำเพชร สวนมะนาวนิ้วมือ ผลิตภัณฑ์แปรรูปเห็ดภาษีเจริญ ผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ สวนฝรั่งกิมจู ข้าว ธ.ก.ส. สอบถาม 0-2413-0565 ต่อ 6636-7

Shares:
QR Code :
QR Code