ชวนอ่าน “1,009 เล่ม วรรณกรรมเกื้อกูลโลก เกื้อกูลมนุษย์”

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.


ภาพประกอบจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.


ชวนอ่าน


ครบรอบ 2 ปี หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ชวนอ่าน ‘1,009 เล่ม วรรณกรรมเกื้อกูลโลก เกื้อกูลมนุษย์’


เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้ครบรอบวาระ 2 ปี ของการเปิดบริการ หอสมุดเมือง กรุงเทพมหานคร


หอสมุดเมืองนับเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งแรกและแห่งเดียวที่จัดวางอยู่บนพื้นที่เอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร นับแต่สถานที่ตั้งที่แวดล้อมด้วยสถานที่สำคัญ เช่น พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ภูเขาทอง ฯ ลฯ สถาปัตยกรรมของหอสมุดเมืองยังผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันตก  ศิลปะไทยคงกลิ่นอายของอาคารชุดเก่าดั้งเดิม ทำให้เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะรัตนโกสินทร์ตลอด


นายชัชกูล รัตนวิบูลย์ ที่ปรึกษาหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า นับตั้งแต่เปิดให้บริการ ทางหอสมุดเมืองได้ปรับปรุง สร้างสรรค์กิจกรรมที่ครอบคลุมความสนใจของผู้ใช้บริการทุกกลุ่มอายุมาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งยังขยายสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน เพื่อพัฒนามุมกิจกรรม พื้นที่ส่งเสริมการอ่านภายในหอสมุดอย่างต่อเนื่อง


“ความเฉพาะของหอสมุดเมืองคือ พื้นที่ชั้น 3 จะจัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวสำคัญ ๆ ที่สะท้อนความเป็นหอสมุดเมือง ประเพณีของไทย เช่น ประวัติศาสตร์กรุงเทพมหานคร พิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งนอกจากนิทรรศการแล้วยังจัดให้มีการจัดบรรยาย เชิญผู้เชี่ยวชาญมาเติมเต็มความรู้สำหรับผู้ที่สนใจให้มากยิ่งขึ้น เป็นความรู้ลุ่มลึกที่จะช่วยกระตุ้นการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือ เอกสารเก่าต่าง ๆ ที่การอ่านออนไลน์ยังไม่สามารถทำได้”


ชวนอ่าน


“กลุ่มที่มาใช้บริการเยอะคือผู้สูงอายุ ซึ่งเราภูมิใจที่สามารถตอบโจทย์สังคมผู้สูงวัยได้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่รับใช้ประชาชนทุกช่วงวัย”


หอสมุดเมืองยังคงพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อตอกย้ำพันธกิจสำคัญของการที่กรุงเทพมหานคร ได้รับประกาศให้เป็น เมืองหนังสือโลก


‘1,009 เล่ม วรรณกรรมเกื้อกูลโลก เกื้อกูลมนุษย์’ หนังสือสำหรับคนทุกวัย


เพื่อสร้างเสริมรากฐานการอ่านให้มั่นคงหนักแน่น แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ คุณชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ และคณะ ได้ดำเนินโครงการเชิญชวนเยาวชนไทยอ่านวรรณกรรมไทย วรรณกรรมโลก: 1,009 เล่ม โดยได้คัดสรรหนังสือดี เหมาะสมกับช่วงวัย 12-18 ปี และรวบรวมจัดทำบรรณนิทัศน์ แนะนำหนังสือรวมเล่มในชื่อ ‘1,009 เล่ม วรรณกรรมเกื้อกูลโลก เกื้อกูลมนุษย์’


ในโอกาสครบรอบ 2 ปี ของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 คุณชมัยภรและคณะทำงานได้ล้อมวงสนทนา ‘ชวนอ่านวรรณกรรม 1,009 เรื่องเร้าพลังแห่งการเรียนรู้’ และอบรม ’เปิดโลกการอ่านด้วยนิทานและวรรณกรรม’ แก่นักเรียนจาก 7 โรงเรียน เช่น โรงเรียนพิมานวิทย์ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม โรงเรียนประชานุกูล ฯลฯ


“การรวมรวม วรรณกรรม 1,009 เล่มฯ เราคณะทำงานทั้ง 4 คนคือ ปิยลักษณ์ ตันติศรีสกุล ธีระ หนูทอง และวนิดา คุ้มอนุวงศ์ ไม่ได้คัดเลือกหนังสือเอง แต่ได้ประสานนักวิชาการ นักเขียน นักอ่าน สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย และอีกหลายหน่วยงาน ฯ เราเปิดให้เยาวชนเข้ามาแนะนำหนังสือด้วย  มีการจัดประชุมเสนอรายชื่อหนังสือประกอบเหตุผลทุกเล่มว่าดีงามอย่างไร ข้อมูลนี้คณะทำงานเก็บรวบรวมไว้หมดและนำมาเขียนเรียบเรียง เพื่อตอกย้ำคุณค่าเฉพาะของหนังสือแต่ละทุกเล่ม”


ชวนอ่าน


“การเขียนบรรณนิทัศน์ ใช้ภาษาที่กระชับ ชัดเจน เห็นแก่นหัวใจของหนังสือว่าเป็นประเภทและเรื่องอะไร และสำคัญอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านได้รู้จักหนังสือแต่ละเล่มจริง ๆ ซึ่งจะช่วยเร้ากระตุ้นความสนใจให้อยากอ่านมากยิ่งขึ้น” อาจารย์ชมัยภร กล่าว พร้อมกับเปิดหนังสืออ่านเป็นตัวอย่าง


วารีดุริยางค์เป็นบทกวีฉันทลักษณ์ (กลอนสุภาพ) สะท้อนภาพความงามของธรรมชาติอย่างมีรายละเอียด เห็นเป็นภาพ ประณีตต่อความรู้สึก และให้สีสันงดงามจรรโลงใจ อันจะนำไปสู่ความสงบเย็นในจิตใจในที่สุด กวีมีความสามารถสูงในการเลือกสรรคำ ภาพ เสียง ประกอบขึ้นเป็นสำนวนโวหาร อ่านแล้วประทับใจ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาของกระทรวงศึกษาธิการ


ปิยลักษณ์ ตันติศรีสกุล คณะทำงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า หลายบุคคล หลายหน่วยงานได้เข้ามาแนะนำหนังสือ ในเบื้องต้นจึงได้รายชื่อหนังสือกว่า 2,000 เล่ม หลังจากนั้นจึงคัดอีกจนเหลือ 1,009 เล่ม


“ตอนทำ 1,009 เล่ม วรรณกรรมฯ รู้สึกตลอดว่า เล่มนี้น่าสนุกจังเลย เล่มนี้เรายังไม่เคยอ่าน เราไปหามาอ่านดีกว่า ก็ได้ประโยชน์กับตัวเองด้วย”


ชวนอ่าน


ธีร หนูทอง หนึ่งในคณะทำงาน กล่าวเสริมว่า การได้เขียนบรรณนิทัศน์ในหมวดเรื่องสั้นและสารคดี ทำให้คิดถึงบรรยากาศการอ่านหนังสือกันอย่างคึกคักเพราะได้รู้จักและได้กลับไปอ่านหนังสือดี ๆ จากทุกยุคสมัยอีกครั้ง


“ผมชอบอ่านหนังสือมากอยู่แล้ว แต่ก็ยังมีหนังสือหลายเล่มที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อน  แต่ได้รับการแนะนำจากในแบบสอบถามของนักวิชาการ บรรณนิทัศน์ 1,009 เล่มฯ เล่มนี้จึงไม่เพียงให้ประโยชน์กับผู้อ่าน แต่คนที่ทำงานก็ได้ประโยชน์มาก ผมได้รู้จักหนังสืออีกมากมายที่มีคุณค่าเหนือกาลเวลา เช่น เรื่องสั้นแปล ของไอแซค อสิมอฟ ผลงานเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ การได้อ่าน 1,009 เล่ม วรรณกรรมเกื้อกูลโลก เกื้อกูลมนุษย์ผมยืนยันว่านอกจากเราจะได้รู้จักหนังสือดี ๆ เพิ่มขึ้นแล้ว เรายังสามารถแนะนำหนังสือดี ๆ ให้ผู้อื่นได้อีกด้วย


สุดใจ พรหมเกิด  ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวไว้ในส่วน คุยเปิดเล่ม ของหนังสือ 1,009 เล่มฯ ถึงความตั้งใจของแผนงานฯ ว่า เราพบว่า พลังของวรรณกรรมทำให้สมองของมนุษย์มีความสุข มีความหวัง และนำสู่พลังของชีวิต สอดคล้องกับงานวิจัยหลายสำนักที่ชี้ให้เห็นว่า การบ่มเพาะ  การสร้างต้นธารความเห็นอกเห็นใจในเพื่อนมนุษย์ (Empathy) ความฉลาดทางอารมณ์ ฯลฯ เกิดขึ้นได้เพราะหนังสือวรรณกรรม


ชวนอ่าน


1,009 เล่ม วรรณกรรมเกื้อกูลโลก เกื้อกูลมนุษย์ได้รวบรวมหนังสือ 8 ประเภท คือ กวีนิพนธ์ไทย 155 เล่ม กวีนิพนธ์แปล 8 เล่ม สารคดีไทย 109 เล่ม สารคดีแปล 20 เล่ม เรื่องสั้นไทย 143 เล่ม เรื่องสั้นแปล 14 เล่ม นวนิยายไทย 336 เล่ม นวนิยายแปล 225 เล่มนอกจากนั้นผู้อ่านยังจะได้แรงบันดาลใจจากบทสัมภาษณ์นักเขียน ศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย เช่น พนมเทียน สุกัญญา ชลศึกษ์ สุชาติ สวัสดิ์ศรี ศุ บุญเลี้ยง ฯลฯ อย่างจุใจในท้ายเล่ม


หอสมุดเมือง กรุงเทพมหานคร เชิญชวนนักอ่านได้มาใช้ช่วงเวลาเพลิดเพลินกับการอ่านจาก 1,009 เล่ม วรรณกรรมฯ ที่ได้แนะนำไว้ รวมถึงหนังสือเล่มอื่น ๆ อีกมากมาย เปิดให้บริการ อังคาร – เสาร์  08.00-21.00 น. และอาทิตย์ 09.00-20.00 น. ปิดบริการวันจันทร์


หน่วยงาน หรือ ห้องสมุดสนใจหนังสือ 1,009 เล่ม วรรณกรรมเกื้อกูลโลก เกื้อกูลมนุษย์  สามารถเปิดอ่านแบบออนไลน์ได้ที่ http://www.happyreading.in.th/bookreview/detail.php?id=500

Shares:
QR Code :
QR Code