ชวนอาสามา “สวัสดี สบายดี มิงกะลาบา”

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ขอเชิญอาสาสมัครใจดีมาร่วมเรียนรู้ แบ่งปัน สร้างสันติในใจเด็ก ร่วมกัน ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. ณ “ศูนย์พัฒนาเด็กสันติคาม” ซ.แบริ่ง 2 จ.สมุทรปราการ

เพื่อสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ พื้นที่เล่น เรียนรู้ พื้นที่ปลอดภัย ให้กับเด็กๆ ในชุมชนและเด็กต่างชาติที่ติดตามพ่อแม่มาทำงานในพื้นที่สมุทรปราการ เด็กเหล่านี้ยังขาดโอกาสมากมาย ต้องการพื้นที่ที่จะพัฒนาตนเอง เสริมสร้างทักษะชีวิต และการเห็นคุณค่าในตนเอง ต้องการการพัฒนา ในด้านต่างๆ และการอยู่ร่วมกับเด็กไทยในพื้นที่

หากท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่เห็นความสำคัญของเด็กๆ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาในครั้งนี้ “เพียงท่านมีจิตอาสา มีใจ มีเวลา ทุกวันเสาร์ ” หรือมีประสบการณ์การทำกิจกรรมกับเด็กและเยาวชน และอยากแบ่งปันความรู้หรือทักษะให้กับเด็กๆ และเยาวชน ทั้งไทยและต่างชาติ (กัมพูชา ,พม่า,ลาว )

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการ ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สุขภาวะ และสิทธิเด็ก ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมร่วมกับพี่ๆ ของมูลนิธิฯ  โดยจะมีกระบวนการในการ เตรียม –จัด-สรุป-ประเมิน เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเด็กๆ รวมถึงการออกแรง ออกความคิด ออกแบบ ร่วมกันต่อเติมเพิ่มมุมเล่นที่ปลอดภัย ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ เรียนรู้วิถีความเป็นอยู่ของกลุ่มเด็กต่างชาติ สภาพความเป็นอยู่ และทำงานร่วมกับชุมชน ของเด็กๆในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ

กิจกรรมจะมีขึ้นทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. เริ่มตั้งแต่เดือน สิงหาคม – ธันวาคม 2556

หาก ท่านไม่สะดวกในการร่วมกิจกรรม ท่านก็สามารถสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิฯ โดยสนับสนุนสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดี ได้แก่ เสื้อผ้า รองเท้า ของใช้สำหรับเด็ก หรืออุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์ศิลปะ อุปกรณ์กีฬา รวมถึงขนมสำหรับเด็กๆ ได้เช่นกัน

ติดต่อสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ พี่เก๋ศรี 02-4336292 กด 0 หรือ 085-1492372 ทุกวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.

 

 

ที่มา : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ