ชวนอบรมหลักสูตร นักสื่อสารเกษตรอินทรีย์ รุ่น 2

ที่มา : แฟนเพจ OMC organic media creator


ภาพประกอบจากแฟนเพจ OMC organic media creator


ชวนอบรมหลักสูตร นักสื่อสารเกษตรอินทรีย์ รุ่น 2 thaihealth


ชวนอบรมหลักสูตร นักสื่อสารเกษตรอินทรีย์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ให้เติบโตในบ้านเราอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2


ขอเชิญผู้ที่สนใจอบรมหลักสูตร นักสื่อสารเกษตรอินทรีย์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ให้เติบโตในบ้านเราอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 ในพฤหัสบดีที่ 20 , ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ศูนย์กิจกรรมนักศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ ที่มา , ประวัติ การเติบโตของเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ แนวคิด หลักสำคัญของเกษตรอินทรีย์ (รู้ภาคทฤษฎี เพื่อนำไปปฏิบัติและสื่อสารได้อย่างถูกต้อง)


กิจกรรมห้องเรียนนักเล่าเรื่อง รู้หัวข้อที่จะเล่า เตรียมมาเกลาให้เป็นเรื่อง การเล่าเรื่องที่ดี จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง


กิจกรรม Workshop (เลือกห้องใดห้องหนึ่ง)


กิจกรรมเล่าเรื่องด้วยภาพ ฝึกใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพ แต่งภาพ


กิจกรรมห้องสื่อสาร ฝึกทำ vlog หรือการเล่าเรื่องด้วยภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อ


กิจกรรม Socialmedia ใช้สื่ออย่างไรให้คนมองเห็น ทริคเล็ก เกร็ดน้อย ของช่องทางต่าง ๆ ในโลกออนไลน์


กรอกใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/UwQT9PzrkxpuPxMW8  และจะประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562


มาร่วมกันเป็น นักสื่อสารเกษตรอินทรีย์ สร้างสรรค์สังคมที่ดีให้เติบโตในบ้านเรากันนะ

Shares:
QR Code :
QR Code