ชวนลูก อ่าน อาน อ๊าน สร้างพัฒนาการ ยกกำลังสุข

เรื่องโดย  ฐิติพร โยทาพันธ์ Team Content www.thaihealth.or.th

ข้อมูลจาก งาน BKK-เรนเจอร์ รวมพลังเด็กเปลี่ยนเมือง Kick off  ราม 39 อ่านยกกำลังสุขโมเดล  และแผ่นพับมหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย มูลนิธิสร้างเสริมนวัตกรรมการอ่าน

ภาพโดย ปารมี ขันธ์แก้ว Team Content www.thaihealth.or.th และแฟ้มภาพ

                    “ชวนพ่อแม่มาอ่าน อาน อ๊าน หนังสือกับลูก ๆ ยกกำลังความสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัวกันเถอะ” รู้ไหมว่าการที่พ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังนั้น สิ่งแรกที่ลูกได้รับหรือรู้สึกได้แน่ ๆ ก็คือ ความรู้สึกได้ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่และการที่ลูกเรียกร้องให้อ่านหนังสือให้ฟัง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าลูกต้องการได้อยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดนั่นเอง วิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบัน ทำให้แทบจะหาเวลาร่วมกันทำกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับลูกไม่ได้เลย ดังนั้นการอ่านหนังสือกับลูกจึงเป็นช่วงเวลาคุณภาพที่จะได้อยู่ร่วมกันกับลูกอย่างมีความสุข

 

                    ต้องยอมรับว่าวิกฤติโควิด-19 ส่งผลกระทบทำให้การเรียนรู้ของเด็กถดถอย หรือวิกฤติ Learning Loss เมื่อต้องเรียนออนไลน์ แต่ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปอย่างไร การอ่าน ยังคงเป็นบันไดสำคัญสำหรับการเรียนรู้ พัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ของเด็ก ๆ เสมอ การอ่านสร้างภูมิคุ้มกัน พัฒนาจิตใจ เมื่อเด็กยิ่งได้รับการส่งเสริมให้รู้จักอ่านหนังสือเร็วมากเท่าไร เด็กจะมีพัฒนาการที่ดี และพร้อมในการเรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น

 

                    หลายคนอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างไปว่า การอ่าน ได้ผลลัพธ์ที่ดีขนาดนั้นเลยหรือ? คำพูดที่ว่า “อ่านหนังสือ ลงทุนน้อย แต่ได้ผลเยอะ คุ้มค่า มหาศาล” คำพูดนี้ไม่ได้ดูเกินความจริง แต่เป็นเรื่องจริง การเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กจะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดคือ การได้อ่าน ได้ใช้ภาษาสื่อสาร  เด็กจะสามารถเรียนรู้ได้ดีจากการฟังและดูจากพ่อแม่เล่าหรืออ่านให้ฟัง นอกจากทำให้เกิดความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวแล้ว การอ่านจะช่วยพัฒนาทักษะสมอง ส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิด สติปัญญา การเรียนรู้และจดจำ สร้างสรรค์จินตนาการให้เด็กได้อย่างไม่รู้จบ

 

                   “อ่านหนังสือนิทานให้ลูกฟัง คือสมบัติทางปัญญา ที่พ่อแม่สร้างได้” ประโยคชวนประทับใจของ พี่สู่ นางญาณี รัชต์บริรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส. พูดถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือในเด็กปฐมวัย “การอ่านหนังสือคือ ต้นทุนทางสติปัญญา ต้นทุนชีวิตที่เด็กจะได้รับ การให้เด็กได้อ่านหนังสือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด ลงทุนน้อยแต่ได้ผลเยอะ เพราะการอ่านจะช่วยพัฒนาทักษะในด้านภาษา พัฒนาสมอง ให้ลูกได้เติบโตสมวัย และในช่วงปิดเทอมนี้ อยากเชิญชวนให้คุณพ่อ คุณแม่ทุกคนใช้เวลาร่วมกับลูก ชวนลูก ๆ อ่านหนังสือ ไม่เพียงแค่ลูกได้จะพัฒนาทักษะเท่านั้น แต่การอ่านหนังสือกับลูกยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวให้มีความสุขมากขึ้นอีกด้วย”

 

5 สิ่ง ที่ลูกน้อยได้รับประโยชน์จากการที่พ่อแม่อ่านหนังสือให้ฟัง

1.ได้รับความรัก ความอบอุ่น ความสุขจากการดูแลอย่างใกล้ชิด

2.ได้พัฒนาทักษะภาษา พัฒนาสมอง พัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม รวมถึงประสบการณ์ และทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ จากเรื่องเล่าและภาพที่งดงามจากหนังสือ

3.ได้ฝึกสมาธิ

4.ได้บ่มเพาะพลังแห่งจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

5.เด็กจะคุ้ยเคยกับสัญลักษณ์

                   “การอ่าน” มหัศจรรย์แห่งการพัฒนาทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็ก เชิญชวน พ่อแม่ ผู้ปกครองใช้เวลาในช่วงปิดเทอมนี้ของลูกให้คุ้มค่า ชวนลูกอ่านหนังสือยกกำลังความสุขไปด้วยกัน กระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว และถือเป็นโอกาสที่ดีในการเตรียมความพร้อมต้อนรับเปิดเทอมใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้ไปในตัวอีกด้วย

                    สสส. สนับสนุนให้ทุกครอบครัวเสริมพัฒนาการ สานพลังความรักในครอบครัว ด้วยการอ่านหนังสือกับลูก จุดประกายให้เกิดพื้นที่เรียนรู้ สร้างความรัก ความผูกพัน สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน พัฒนาทักษะและศักยภาพให้กับเด็กปฐมวัย สู่การเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ เป็นส่วนช่วยสร้างสรรค์ให้เกิดสังคมสุขภาวะ

Shares:
QR Code :
QR Code